Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om barnehagane i Gol

Barnehageadministrasjonen i Gol kommune - Gol barnehage har ansvar for tre kommunale barnehagar, og oppfølging av ein privat barnehage.

Felles årsplan Gol barnehage (PDF) er barnehagane i Gol si omsetting av «Rammeplan for barnehage» i mål og praksis.

Kvar barnehage utarbeidar kvart år i tillegg eigen årsplan som visar spesielt kva dei legg vekt på i sitt arbeid.