Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gå inn på Gol kommune si facebookside og sjå video frå omvisning i den nye skulen vår.

https://www.facebook.com/golkommune/

Nye skulen vår har og fått ny heimeside. 
Sjå her

Skroll videre ned