Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

ÅRSBUDSJETT 2018, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

-OFFENTLEG ETTERSYN

I samsvar med kommunelova § 44 pkt. 7 og § 45 pkt. 3, er formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 lagt ut til offentleg ettersyn på www.gol.kommune.no og Gol bibliotek i tida frå og med 27.11.-11.12.2017.

Behandling i kommunestyret den 12.12.2017.

Eventuelle merknadar må sendast til postmottak@gol.kommune.no eller Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol innan 11.12.2017.

Gol formannskap

Skroll videre ned