Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Det vil frå 14.mars og ei vekes tid framover foregå høvling og opprydding av vegar i Gol kommune.

Gol kommune ynskjer at du tek omsyn til dette og ikkje parkerer i eller langs vegen, og er forsktig når du er i nærheita.

Me er der for dykk, hold avstand!

Kommunalteknisk avdeling

Gol kommune vil at fleire skal ta i mot digital post.

2 475 innbyggjarar i Gol kommune har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta i mot digital post frå kommunen.

Her kan lesa om korleis du går fram for å opprette digital postkasse.

Opprett digital postkasse her

Kvifor får eg e-post om å opprette digital postkasse når eg allereie har gjort dette?

Les meir her

Skroll videre ned