Kontrast   Del siden   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gol kommune og dei andre Hallingdalskommunane har fått nye heimesider. Ei regional faggruppe for web har sidan hausten 2014 arbiedet med å utarbeide og oppgradere dei nye sidene. Dei gamle sidene var blitt utdattert mtp krav til universell utforming og andre krav til sjølvbetjeningsløysingar.

Nå blir det nytt nasjonalt legevaktsnummer frå 1. september 2015.

Les meir