vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Adressenummerskilt

  08.08.2017
  Adressenummerskiltet viser til den enkelte adkomst. Skiltet må plasserast tydelig. Dersom adresseobjektet ligg eit stykke frå vegen må det setjast opp skilt ved vegen. Ein bør ha eigne skilt på huset i tillegg. Er det fleire adresseobjekt må ein ha...
  Les meir
 • Er du bekymra for å møte bjørn?

  22.08.2017
  Velkommen til Besøkssenteret rovdyr på Flå.
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Småjobben held steng i heile juli 2017 Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  ...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Digital radio

  31.03.2017
  Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda
  Les meir
 • Synfaring av ny hall og rundkjøyring

  08.02.2017
  UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk. Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje...
  Les meir
 • Nye trilledunkar til avfall

  19.06.2017
  I løpet av sommaren får alle som i dag har henteordning nye trilledunkar til avfallet. Desse skal ikkje takast i bruk før 1.september! Frå 1.september vil restavfallet verta henta kvar 14.dag, glas - og metallemballasje kvar 4.veke og papir - og...
  Les meir
 • Skrantesjuke i Nordfjella (CWD)

  17.07.2017
  Hjortedyra i Nordfjella kan væra smitta av skrantesjuke. Hjelp oss å hindre at smitten spreier seg til andre områder - informsjon finn du på denne plakaten
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Offentleg høyring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordninger   EU-kommisjonen har foreslått to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Rettsaktene åpner opp for...
  Les meir
 • UPP Å GÅ

  20.07.2017
  Gol kommune og Visit Gol AS har laga eit turprogram med 19 merka tumål i Gol kommune - 14 gåturar og 5 sykkelturar. Klyppekort og brosjyrer får du på turistkontoret. Kr. 100.- for vaksne Kr. 50.- pr barn til 14 år. Brosjyre med informasjon
  Les meir
 • Kommunedelplan for Gol tettstad

  09.08.2017
  Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad - innspel Innspel kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 350 GOL, eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.08.2017 . Les meir her.
  Les meir
 • Småjobben i Gol kommune

  14.08.2017
  Småjobben i Gol Småjobben i Gol er eit prosjekt som har til føremål å skaffe eldre og funksjonshemma hjelp med små oppgåver i dagleglivet – oppgåver som dei sjølve har problem med å meistre. Og heldigvis finst det folk i bygda som er villige til å bruk...
  Les meir
 • Søknad om motorferdsel i utmark

  14.09.2017
  Frist for søknader om motorferdsel i utmark for perioden 2018 - 2020 For perioda 2018 – 2020 kan det etter søknad verte tildelt løyver til motorisert ferdsel i utmark i Gol. Det kan søkjast om løyve til leigekøyring, løyve for funksjonshemma og løyve t...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Kommunane overtek ansvaret for borgarleg vigsel etter 1. januar 2018. Informasjon finn du på heimesida til Hallingdal tingrett
  Les meir
 • SMIL midlar

  26.09.2016
  Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 1. oktober. Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober og 1. april kvart år. Ein kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på natur- og...
  Les meir
 • Influensavaksina

  13.10.2017
  Fyljande personar er i risikogruppa og anbefalast vaksine: gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3.trimester) bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim alle frå fylte 65 år Barn og vaksne med: diabetes type 1 og 2 kronisk luftsvegssjukdom, hjarte- og...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80 000...
  Les meir