vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjonar

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med Måndag 3.4.2017 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:

  • KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense
  • KV 1340 Golberggutu
  • KV 2160 og KV 2170 Søre- og Nørdre Øygardsveg
  • KV 1305 Grønlivegen

Alle vegane er satt ned til 6t aksellast.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

  • Rutegåande persontransport
  • Mjølketransport
  • Utrykkingskøyretøy
  • Renovasjonsbil

Dispensasjon utover dette vil vanlegvis ikkje bli gjeve.
Eventuell søknad om dispensasjon skal sendast Statens vegvesen via Gol kommune v/kommunalteknisk avdeling, gamlevegen 4, 3550 Gol, eller e-post til: postmottak@gol.kommune.no

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving, og vil bli vurdert skilta etter behov.

Kommunalteknisk avdeling