vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Gamlevegen blir stengt for gjennomkøyring

  15.05.2017
  Grunna utbygging av ny veg/rundkøyring og nytt vatn og avløpssystem vil Gamlevegen bli stengt ved Gol legekontor/ helsestasjon frå mandag 29.05.2017 og ut året. Omkøyring blir skilta. For spørsmål ta kontakt med Staffan Landsmann-Wive på 483 54 893.
  Les meir
 • Treng du hjelp til ulike småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar?  
  Les meir
 • Digital post

  10.03.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet. Stortinget har bestemt at digital kommunikasjon skal vera hovudregelen i kommunane. Meir info.  
  Les meir
 • Hytteundersøking for hyttegolingar

  20.04.2017
  Gol kommune har i samarbeid med Hallingdal Næringshage og prosjektet «Second Homes» laga ei hytteundersøking for hyttegolingar i kommunen. I påska vart det sendt eit brev med informasjon og link til ei elektronisk undersøking til alle hyttegolingar. Go...
  Les meir
 • Digital radio

  31.03.2017
  Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda
  Les meir
 • Kaffimøte for næringslivet 2017

  07.12.2016
  Kaffimøtene for næringslivet held fram i 2017. Det er tenkt å ha 6 møte på Kjersi`s Mat og Vinhus i vårhalvåret. NB! Kaffimøte  for næringslivet 4. april blir i fleirbrukshallen. Oppmøte ved brakkerigg/p-plassen kl.08.30. Ingen samling på Kjersti`s.
  Les meir
 • Synfaring av ny hall og rundkjøyring

  08.02.2017
  UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk. Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje...
  Les meir
 • No kan du bestille enkelttimar til trening

  10.03.2017
  Gol kommune har teke i bruk bookingsystem for bestilling av enkelttimar til trening. Dette gjeldt for salane på samfunnshuset, symjehallen og gymsal på Læringssenteret (Gol gamle skule) Ved fyrste gongs registrering må du ta kontakt med tenestetorget p...
  Les meir
 • Nattestenging på Fylkesveg 51 - Golsfjellet

  30.03.2017
  Sidan parsellen Sanderstølen - Vasetdansen på fylkesveg 51 ikkje vart ferdig  sommaren 2016, vil arbeidet fortsetta i 2017. Stenginga blir frå søndag kveld til torsdag morgon mellom kl. 21:00 -06:00. Arbeidet startar frå og med måndag 17.04. Meir...
  Les meir
 • Oppheving av aksellastrestriksjonar

  24.05.2017
  Restriksjonar i teleløysinga for kommunale vegar i Gol blir oppheva på følgjande tidspunkt: Golbergsgutu, Søre-og Nørdre Øygardsveg og Liagardsvegen fram til vegbom f.o.m. fredag 26.05.2017 Grønlivegen og Søråsvegen frå vegbom til Sør - Aurdal grense...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Nye trilledunkar til avfall

  19.06.2017
  I løpet av sommaren får alle som i dag har henteordning nye trilledunkar til avfallet. Desse skal ikkje takast i bruk før 1.september! Frå 1.september vil restavfallet verta henta kvar 14.dag, glas - og metallemballasje kvar 4.veke og papir - og...
  Les meir