vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

  02.05.2018
  Frå og med 2020 er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader. Søk Enova no for å få tilskot til fjerning av gamalt anlegg! Dei tekniske sjefane i Hallingdal oppmodar innbyggjarar som har/har hatt oljefyringsanlegg om å søke om tilskot frå Eno...
  Les meir
 • Aksellastrestriksjonar

  28.03.2018
  Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag  9.04. 2018 kl. 08:00  innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar: KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense KV 1340 Golberggutu KV 2160 og K...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • dinutvei.no

  05.01.2018
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. dinutvei.no gjev oversikt over ulike...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Ekstraordinær bandtvang

  25.01.2018
  På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær bandtvang i Gol kommune. Dette innebær at hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda, slik at dei ikkje kan jaga eller skade...
  Les meir
 • Pårørandeundersøkelse

  12.01.2018
  Også i år vil vi i Pårørandealliansen (som er en pårørandeorganisasjon for pårørande) gjennomføre ein Nasjonal undersøkelse blant pårørande, uansett diagnose eller tilstand til den/dei som ein er pårørande for. Pårørandeundersøkelsen 2016 fekk svar fra...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - frist 21.06.18 Høringsbrev Høringsnotat Høyring - forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell - frist 22.06.2018 Høyringsbrev Høyringsinstansar Forslag til høyringsnotat ...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80 000...
  Les meir
 • Chat med oss

  30.10.2017
  Alle har no moglegheit for å chatte med medarbeiderane på tenestetorget i Gol kommune. Her kan du stille oss spørsmål om det du lurar på. Er det noko som krev ordinær saksbehandling, må du fortsatt sende søknad til postmottak@gol.kommune.no. Opningstid...
  Les meir
 • Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner

  27.02.2018
  NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner. Rapporten er tilgjengeleg her: http://bit.ly/2sUpypS Farekart Gol og Hemsedal Faresonekart - skred i bratt terreng Arealplan - ansvar Gol og Hemsedal Kartlegging av faresoner for skre...
  Les meir
 • Ny rektor ved Gol skule

  04.05.2018
  Tilsettingsrådet har i møte onsdag 2. mai tilsett Ellen Wang Fredriksen som ny rektor ved Gol skule. Ellen Wang Fredriksen har takka ja til stillinga.
  Les meir