vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Digital radio

  31.03.2017
  Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda
  Les meir
 • Kurs i heimekompostering

  26.04.2017
  Hallingdal Renovasjon IKS inviterar til kurs i heimekompostering  onsdag 10. mai kl.18.00 - 21.00 på Gol. Det blir enkel servering. Kurslokale kjem me attende til. Påmelding til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innan 9. mai. Kurset er gratis for...
  Les meir
 • Hytteundersøking for hyttegolingar

  20.04.2017
  Gol kommune har i samarbeid med Hallingdal Næringshage og prosjektet «Second Homes» laga ei hytteundersøking for hyttegolingar i kommunen. I påska vart det sendt eit brev med informasjon og link til ei elektronisk undersøking til alle hyttegolingar. Go...
  Les meir
 • Ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar

  12.04.2017
  Gol kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar Tenesta omfattar snøbrøyting og noko strøing av: • veg/gangvegar, fordelt på 7 brøytesoner. •  Sentrum med et areal på ca. 40.000 m2 - Tilbud skal gjevast som fast pris pr. sesong/år -...
  Les meir
 • Kaffimøte for næringslivet 2017

  07.12.2016
  Kaffimøtene for næringslivet held fram i 2017. Det er tenkt å ha 6 møte på Kjersi`s Mat og Vinhus i vårhalvåret. NB! Kaffimøte  for næringslivet 4. april blir i fleirbrukshallen. Oppmøte ved brakkerigg/p-plassen kl.08.30. Ingen samling på Kjersti`s.
  Les meir
 • Namn på fleirbrukshall

  28.02.2017
  Har DU forslag til namn på den nye fleirbrukshallen i Gol? Gol kommune ynskjer innspel på kva den nye fleirbrukshallen skal heite. Namnet må kunne stå ved sida av kommunevåpenet. Frist for å sende inn forslag er sett til torsdag 09.mars 2017....
  Les meir
 • Treng du hjelp til ulike småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar?  
  Les meir
 • Ungdata- undersøking Gol 2017

  06.02.2017
  Ungdata-undersøkinga i Gol 2017 Kort presentasjon av prosjektet På oppdrag frå Gol kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved...
  Les meir
 • Synfaring av ny hall og rundkjøyring

  08.02.2017
  UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk. Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje...
  Les meir
 • Digital post

  10.03.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet. Stortinget har bestemt at digital kommunikasjon skal vera hovudregelen i kommunane. Meir info.
  Les meir
 • Kjernejournal

  01.03.2017
  No kjem kjernejournalen til Buskerud 1. mars vil alle innbyggjarane i Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold samt Asker og Bærum få kjernejournal. Kjernejournal er ein ny elektronisk løysning som samlar viktige helseopplysningar, og gjer dei...
  Les meir
 • Tilskot til lag -og organisasjonar

  10.03.2017
  Minner om at søknadsfristen for medlems- og aktivitetstilskot er 30. april. Søknadskjema finn du her . Ved spørsmål kontakt kulturavdelinga.
  Les meir
 • No kan du bestille enkelttimar til trening

  10.03.2017
  Gol kommune har teke i bruk bookingsystem for bestilling av enkelttimar til trening. Dette gjeldt for salane på samfunnshuset, symjehallen og gymsal på Læringssenteret (Gol gamle skule) Ved fyrste gongs registrering må du ta kontakt med tenestetorget p...
  Les meir
 • Aksellastrestriksjonar

  28.03.2017
  Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med Måndag 3.4.2017 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar: KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense KV 1340 Golberggutu KV 2160 og KV 21...
  Les meir
 • Nattestenging på Fylkesveg 51 - Golsfjellet

  30.03.2017
  Sidan parsellen Sanderstølen - Vasetdansen på fylkesveg 51 ikkje vart ferdig  sommaren 2016, vil arbeidet fortsetta i 2017. Stenginga blir frå søndag kveld til torsdag morgon mellom kl. 21:00 -06:00. Arbeidet startar frå og med måndag 17.04. Meir...
  Les meir
 • Høyring - tildeling av langtidsopphald i sjukeheim

  31.03.2017
  Framlegg til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Gol kommune blir lagt ut til høyring med frist for tilbakemelding 11.mai 2017 til Gol.Postmottak@gol.kommune.no Saksframlegg Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Go...
  Les meir
 • Avfallsmottaket

  03.04.2017
  Frå 1. april til 31. oktober 2017 er avfsllsmottaket opent også på mandagar frå kl.12.00 - 19.00. Onsdagar frå 12.00 - 19.00 og laurdagar frå 10.00 - 14.00 heile året.
  Les meir
 • Høyring - utbygging av breiband

  07.04.2017
  Høyring – utbygging av breiband Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om  statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera...
  Les meir
 • Dialogmøte med næringslivet

  11.04.2017
  Arbeidsgruppa for Masterplan Hallingmo inviterar til dialogmøte med næringslivet i Gol 18.april kl. 19.30 på kommunestyresalen i Gol kommunehus. Invitasjonen les du her
  Les meir