vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • dinutvei.no

  05.01.2018
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. dinutvei.no gjev oversikt over ulike...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Ekstraordinær bandtvang

  25.01.2018
  På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær bandtvang i Gol kommune. Dette innebær at hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda, slik at dei ikkje kan jaga eller skade...
  Les meir
 • Pårørandeundersøkelse

  12.01.2018
  Også i år vil vi i Pårørandealliansen (som er en pårørandeorganisasjon for pårørande) gjennomføre ein Nasjonal undersøkelse blant pårørande, uansett diagnose eller tilstand til den/dei som ein er pårørande for. Pårørandeundersøkelsen 2016 fekk svar fra...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Testamentarisk gåve

  17.11.2017
  Gol kommune v / «Helseheimen» har mottatt ei testamentarisk gåve på kr. 1 000 000,- frå Kristoffer og Bjørg Rust. I tråd med testamentet vil gåva bli nytta til innkjøp, aktivitetar og lignande som ikkje er ein del av den ordinære drifta av tenesta. Gåv...
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Forslag til ny havne -og farvannslov - høyringsfrist 15.06.2018 Dokument - send inn høyringsuttale her Kommunedelplan for energi og klima i Hemsedal kommune 2018 - 2021 Høyring av plan forsalg - frist 13.04.18 Her finn du informasjon Forslag...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80 000...
  Les meir
 • Chat med oss

  30.10.2017
  Alle har no moglegheit for å chatte med medarbeiderane på tenestetorget i Gol kommune. Her kan du stille oss spørsmål om det du lurar på. Er det noko som krev ordinær saksbehandling, må du fortsatt sende søknad til postmottak@gol.kommune.no. Opningstid...
  Les meir
 • Søknad om barnehageplass og SFO 2018/2019 frist 1. mars

  12.02.2018
  No kan du søkja om barnehageplass og SFO  Frist 1. mars Meir info om barnehagane Meir info om SFO
  Les meir
 • Kommunestyremøte 20.02.18 - avlyst

  15.02.2018
  Kommunestyremøte blir avlyst grunnet få saker, neste møte blir 20.03.2018
  Les meir
 • Mammografi

  19.02.2018
  Alle kvinner i Gol kommune som er født i perioden 1949 - 1968, vil bli invitert til mammografi i perioden 12. februar - 10 april 2018 . Bussen for biletetaking står ved Gol helsetun utanfor fysioterapiavdelinga . Avkøyring frå YX Gol. Meir info om...
  Les meir
 • Fagdag med Atle Dyregrov

  23.02.2018
  Psykososialt kriseteam i Ål kommune arrangerer fagdag som er open for alle, med viktig tema. Her kan du lese meir og melde deg på.
  Les meir
 • Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner

  27.02.2018
  NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner. Rapporten er tilgjengeleg her: http://bit.ly/2sUpypS Farekart Gol og Hemsedal Faresonekart - skred i bratt terreng Arealplan - ansvar Gol og Hemsedal Kartlegging av faresoner for skre...
  Les meir