vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sanitærreglement

Om sanitærreglementet 

Gol kommune brukar "standard abonnentsvilkår for vann og avløp" utgitt av kommuneforlaget.

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp består av administrative og tekniske bestemmingar utgitt i kvart sitt hefte. Dei administrative bestemmingane tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. Dei tekniske bestemmingane fastset krav til teknisk utføring.

Føremålet til vilkåra er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknytting til offentleg vass- og avløpsanlegg, og å sikre betryggande utføring av sanitærinstallasjonar og private vass- og avløpsanlegg.

Administrative bestemmingar finn du her

Tekniske bestemmelser, (dokumentet kan bestilles fra): Kommuneforlaget AS: Haakon VIIs gt. 9, 0161 OSLO: Tlf. 24 13 28 50: e-post: kundeservice@kommuneforlaget.no

Nærare informasjon om abonnementsvilkåra kan ein også få i Gol kommune, kommunalteknisk avdeling.

Skal du grave i nærleiken av kommunal veg, vatn- og avløpsnett/kabelnett og liknande, må du ha godkjenning frå kommunen. Søknadsskjema finn du her: Gravemelding