vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Årleg fast gebyr for alle anlegg kr.      0,-
Pr. m3 for slamavskillere/tette tanker/store anlegg o.l kr.   400,-
Fastgebyr for minirenseanlegg (pr. tømming) kr.   600,-
Pr. m3 for minirenseanlegg kr.   550,-
Fastgebyr for store anlegg kr. 1100,-
Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3 kr.  200,-
Traktor-/spesialbil/liten bil kr.  550,-
Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1400,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3500,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.  575,-
Ikke utført ekstra- nødtømming kr.  500,-
Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg etter Forurensningsforskriften § 11-4
Tilsyn av små avløpsanlegg <50 pe kap. 12  kr.  500,-
Timepris - kontor kr.   920,-
Timepris - feltarbeid kr. 1130,-

Døme på utreking av dei forskjellige anleggstypane