vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Anlegg 0 - 4,5 m3 kr. 1670,-
Anlegg 4,5 - 8 m3 kr. 2670,-
Anlegg > 8 m3 kr. 3480,-
Anlegg pr. m3 over 8 m3 kr. 435,-

 

 

Gebyr for tømming / transport av tette tankar / minirenseanlegg uten retur av rejektvatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Anlegg 0 - 4,5 m3 kr. 2180,-
Anlegg 4,5 - 8 m3 kr. 2460,-
Anlegg > 8 m3 kr. 3000,-
Anlegg pr. m3 over 8 m3 kr. 345,-
Rensegebyr ved tette tanker - pris pr. m3 kr. 100,-
Rensegebyr ved nødtømming - pris pr. m3 kr. 200,-
Traktor / speialbiltømming- pris pr. tømming kr. 1200,-