vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring - Forslag til ny "Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr

Forskrifta er likelydande for kommunane i Hallingdal.

Høyringsdokument:

Eventuelle merknader vert å sende Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller til postmottak@gol.kommune.no innan høyringsfristen 22.07.2017.