vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veglys

Melding om defekte veglys langs kommunale- og fylkeskommunale vegar kan rettast til Hallingdal kraftnett tlf. 32 08 71 00.

Defekte veglys langs riksvegar, ring vegmeldingssentralen tlf. 175, eller kontakt OneCo Samferdsel AS, tlf 482 70 915, Inge Martinsen.