vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikkplanar

Trafikktryggleiksplan

Gol kommune har i sak K21/11 behandla Trafikktryggleiksplan for 2011 - 2014 som er ei vidareføring av tidlegare planar, den fyrste frå 2001.

Planen omhandlar tiltak og prioriteringar av trafikktryggleikstiltak langs kommunale og fylkeskommunale vagar og er ein føresetnad for å få statlege tilskot til slike tiltak.

Spørsmål om ordninga og innspel til nye tiltak kan rettast til Gol kommune v/kommunalteknisk avdeling.

Trafikktryggleiksplan 2011 -2014, objekt

Trafikktryggleiksplan, gang- og sykkelvegar

Veg- og trafikkanalyse, hovudrapport

Trafikksikkerheitsplan for Gol 2018 - 2021

Vedteke i kommunestyremøte 13.06.2017 i sak 39/17.

Trafikksikkerheitsplan