vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Snøbrøyting

Snøbrøyting

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Elin Tangen

Tittel: Avdelingsleiar

Telefon: 481 23 113

Kontaktperson: Vakttelefon i brøytesesong

Telefon: 915 17 078

Snøbrøyting er delt inn i soner og blir utført av private entreprenørar etter følgjande krav.

Arbeidet skal utførast på slik måte at ein kan halde ein forsvarleg og god vegstandard.

Snøbrøyting skal skje ved 5,0 cm laussnø og 3,0 cm kram snø.

Ved store snøfall skal vegane vera ferdig brøyta til kl. 07.00 på kvardagar og kl. 09.00 på søndagar.

Strøing av vegar blir i all hovudsak utført av Gol kommune i eigen regi. Spørsmål eller meldingar om forhold knytta til kommunale vegar kan rettast til tenestetorget i Gol kommune.