vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsplan

Bakgrunn for næringsplan

Næringsplan skal vere eit styringsdokument for heilskapleg næringspolitikk og skal vere grunnlad for dei prioriteringane kommunen gjer i planperioden. I tillegg skal det gi aktørande innanfor næringslivet klare signal om kva prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. 

Næringsplan for Gol kommune 2014-2018