vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alkoholpolitiske retningsliner

Om alkoholpolitiske retningsliner

Retningslinene byggjer på Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016. Retningslinene er grunnlaget for tildeling av løyvingar for sal og skjenking av alkohol i denne perioden. Dei enkelte søknadane om sal- og skjenkeløyvingar for alkoholvarar blir behandla i samsvar med handlingsplanen og dei alkoholpolitiske retningslinene. 

Alkoholpolitiske retningsliner 2020-2024