vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alkoholpolitiske retningsliner 2016-2020

Gol kommune sender med dette på høyring Alkoholpolitiske retningliner 2016-2020.

Etter alkohollova § 1-7 d er kommunen pålagd å utarbeide ein alkoholpolitisk handlingplan. Denne skal reviderast i kvar kommunestyreperiode i forkant av ny løyveperiode.

I Utval for kultur og levekår 16.03.2016 vart følgjande vedtak fatta i sak 18/16:
«UKL sender alkoholpolitiske retningsliner for Gol kommune 2016-2020 på høyring.»

Alkoholpolitiske retningsliner ligg på gjennomsyn ved Tenestetorget i kommunehuset og ved Gol bibliotek. Du kan også lese dei her.
Merknader skal sendast skriftlig til postmottak@gol.kommune.no eller pr. post til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL.

Høyringsfrist er sett til 13.04.2016.