vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vilt og trafikk i Hallingdal

Vilt og Trafikk Hallingdal er eit forum samansett av personar frå kommunane, Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Politiet og Hallingskog. Forumet vert leia av Knut Erik Jetlund.

Formålet med forumet

Formålet med forumet er forebygging av viltpåkjørsler på både veg og jernbane.

Handlingsplan 2018-2020

Ettersøk av skada hjortevilt

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS er ansvarleg for å kalle ut mannskap til ettersøking. 

Fallvilt

Informasjon om fallvilt (i hovudsak påkjørt elg, hjort og rådyr) fins lett tilgjengeleg på http://hjortevilt.no/ 

Systematisk foring av elg i kombinasjon med rydding av kantvegetasjon langs veg og jernbane har som mål å redusere talet på drept hjortevilt i kommunen.