vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar for hjortevilt

Om plan for hjortevilt

Vilt og innlandsfiskenemnda har lagt ein heilskapleg strategi til grunn for forvaltning av elg og hjort. Dette er vist gjennom ein kommunal temaplan, Mål og retningsliner for forvaltning av elg og hjort i Gol kommune og gjennom ein 3-åring forvaltningsplan for elg og hjort. 

Formålet med strategien er å gje ein oversikt over eksisterande kunnskap om bestandane av elg og hjort i kommunen og av ventet utvikling. På bakgrunn av dette vil det gje grunneigare og rettigheitsgavare noko dei kan forholde seg til, i utarbeida av bestandsplanar. 

Planar

Mål og retningsliner for forvaltning av elg og hjort i Gol kommune

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2017-2019