vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbruksvikar

Generelt

Landbruksvikarordninga skal bidra til å sikre føretak med husdyr- og planteproduksjon tilgang på kvalifisert hjelp til avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar.

Landbruksvikarordninga i Hallingdal

I Hallingdal er det to avløysarlag som kan nyttast ved behov for avløysing ved t.d sjukdom.

Landbrukstenester Buskerud

Hovedkontor
Landbrukstenester Buskerud SA
Grønt Fagsenter
Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Tlf. 468 03 390
Epost gunhild@ltbuskerud.no

Avdelingskontor
Enden 1, 3550 Gol

Tlf 468 03 390
Epost torbjorn@ltbuskerud.no

Landbrukstenester Buskerud

Landbrukstenester Folgefonna

Hovedkontor
Besøksadresse Skålagato 36, 5470 Rosendal
Postboks 21, 5486 Rosendal

Tlf 53 48 22 70
Vakttlf  990 86 137
Epost landbrukstenester.folgefonna@n-lt.no

Landbrukstenester Folgefonna

Sjukdom/krisesituasjonar

Avløysarlaga skal ved sjukdom og i krisesituasjonar yte hjelp til føretak med husdyr- og planteproduksjon, som har rett på tilskot til avløysing ved sjukdom jf. forskrift. Dersom landbruksvikaren ikkje nyttast i slik samanheng, kan vikaren nyttast til annan avløysing.

Det er viktig at landbruksvikaren om mogleg blir bestilt i god tid. For at landbruksvikaren skal vere ein beredskap i tilfelle sjukdom, er det og viktig å bruke landbruksvikaren til andre oppdrag når han er ledig.

Leigeprisar

Finn du på nettsida til Landbrukstenester Folgefonna, og landbrukstenester Buskerud. Ved bruk av landbruksvikar ved sjukdom m.v. kan ein søkje om tilskot til avløysinga etter visse vilkår. Sjå meir informasjon på Landbruksdirektoratet.