vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klima og energi

Klimaendringane er vår tids største utfordring. Samstundes nyttar me meir energi til oppvarming enn nokon gong før. Kommunen har eit stort samfunnsansvar i å leie utviklinga i riktig retning. Energi - og klimaplanen til kommunen har som mål å sørge for nedgang i utslepp og energibruk.

Energi – og klimaplan for Gol kommune 2018 – 2021 (2030) vart vedteken av kommunestyret 04.09.2018.

Sjå dokumenta her:

Aktuelle linkar