vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inn på tunet

Kva er Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje grunnlag for meistring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigedom som nyttast til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt til garden, livet og arbeidet der.

Alle passar ikkje inn i "systemet" og treng eit eige opplegg for å utvikle seg og å meistre livet sitt. Gardsmiljøet har mange mogelegheiter. I tillegg til gardsdrifta kan aktivitetar som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkt vere ein del av tilbodet.

I Hallingdal er det fleire bønder som har teke helse, miljø og sikkerheitskurs (HMS-kurs) og Inn på tunet kvalitet- og tryggleikskurs.
Nokre har starta har Inn på tunet tilbod på garden sin, mens andre er interesserte i å starte.

Er du interessert eller veit om nokon som kan ha nytte og glede av dette tilbodet?

Inn på tunet gir mogelegheit for folk i alle aldrar!

Les meir om tenesta

Kongsberg kommune - Inn på tunet

Bonden i omsorgssektoren - Inn på tunet

Landbruks- og matdepartementet - Inn på tunet

Tilbydarar i Hallingdal