vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beitebruksplan for Gol kommune

Kommunestyre vedtok i møte 27.5. 2014, sak 26/14 beitebruksplan for Gol kommune. Beitebruksplan har status som sektorplan, forankra i Handlingsplan for landbruket i Gol.

Beitebruksplan

Kart, reguleringsplan, kommuneplan, beiteområde og svært gode beiter, Gol

Oversiktskart Gol

Golsfjellet vest

Golsfjellet aust

Skaraåsen

Søråsen

Kart over lausmassar og beitebruk

Oversiktskart over Gol

Golsfjellet aust

Golsfjellet vest

Skaraåsen

Søråsen

Berggrunnskart og beitebruk

Oversiktskart over Gol

Golsfjellet aust

Golsfjellet vest

Skaraåsen

Søråsen

Temakart beite på Golsfjellet

Beitebruk og vegetasjon svært godt eigna for sau og storfe

Vegetasjonskart Golsfjellet

Beite til storfe Golsfjellet

Beite til småfe Golsfjellet