vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr innen landbruk

Gebyr for delingssaker etter jordlova

Fastsett ved forskrift frå departementet

Beløp pr. sak                     kr 2000,-

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader

Beløp pr. sak                     kr 5000,-

Planleggingshonorar i landbruket

Teknisk planlegging, pr. time  kr   1050,- + mva
Drifts- og forretningsplanlegging, pr. time     kr   1050,- + mva.