vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr innen landbruk

Gebyr for delingssaker etter jordlova

Fastsett ved forskrift frå departementet

Beløp pr. sak                     kr. 2000,-

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader

Beløp pr. sak                     kr. 5000,-

Planleggingshonorar i landbruket

Teknisk planlegging, pr. time  kr.   750,- + mva
Drifts- og forretningsplanlegging, pr. time     kr.   750,- + mva.
Maksimalsats pr. plan  kr. 5000,- + mva.