vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbyggingsavdelinga

Utbyggingsavdelinga i Gol kommune har ansvaret for følgjande fagområde

 • Handsaming av reguleringsplanforslag i samsvar med plan- og bygningslova.
 • Byggesakshandsaming og kontroll i samsvar med plan- og bygningslova.
 • Kart- og oppmålingsarbeid, medrekna handsaming av delingssøknader etter matrikkellova.
 • Handsaming av utsleppssøknader i samsvar med gjeldande lovverk.
 • Attestere på eigenfråsegn og konsesjonsfritak, før den vert send til tinglysing.
 • Hjelpe innbyggjarar og andre foretak/interesserte med opplysningar om gjeldande planar og føresegner.

Utbyggingsavdelinga er administrativt organisert under rådmannen, og held til i 2. etasje på kommunehuset, saman med post- og arkiv.

Kven svarar?

 • Delingssøknader: Hanne Cecilie Nes og Knut Ohnstad
 • Dispensasjonar: Hanne Cecilie Nes/Harald Huse
 • Søknad om utslepp: Hanne Cecilie Nes
 • Byggesaker: Harald Huse
 • Oppmålingsforretning m.m: Knut Ohnstad
 • Salg av kart-produkt: Torleiv Torgersen og Knut Ohnstad
 • Kart-relaterte spørsmål: Torleiv Torgersen
 • Reguleringsplanar: Hanne Cecilie Nes, Sigrid Breivik
 • Planopplysningar til meglar: Sigrid Breivik
 • Underskrift på eigenerklæring om konsesjonsfriheit: Hanne Cecilie Nes, Knut Ohnstad, tenestetorget – og i enkelte tilfeller Petter Owesen – avdelingsleiar på næring og miljø.
 • Seksjonering: Knut Ohnstad/Sigrid Breivik
 • Nabolister og kart i samband med bygge- /delingssøknad: tenestetorget i 1. etasje, Harald Huse, Knut Ohnstad eller Sigrid Breivik.