vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bustadtomter, rekkje - og terrassehus

Bustadtomter i Gol

Det er hovedsakeleg privateigde tomter og planområder i Gol, kommunen har ikkje tomter for sal. Områda er stort sett vist i kommunedelplan for Gol tettstad frå 2006 med ulik nemning.
Dei private bustadområda ligg i Hagaskogen (b3), Gorolie (b2), Petterbråten BII( b4), Golbergsgutu (b5), i tillegg til område ved Rolvshus, Kristenbrøten og Sagtomta.

Kommunen kan opplyse om kontaktpersonar i dei enkelte planområda.