vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiegebyr

                                       Feiing - årsgebyr

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn - tilsynsgebyr per tilsyn kr.   1313,-
Feiegebyr - pr. pipeløp kr.     462,-
Pipe nr. 2 på same tak - per pipeløp kr.     231,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt om at det ikkje høver med tilsyn ved 1.gongs varsel kr.     316.-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt om at det ikkje høver med tilsyn ved 2.gongs varsel kr.  1313.-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt om at det ikkje høver med feiing ved 2.gongs varsel kr.   462.-
Timesats for anna arbeid  kr.   667,-