vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiegebyr

                                       Feiing - årsgebyr

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. bustad (blir ikkje rekna mva) kr. 1280,-
Feiesats pr. pipe kr. 450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr. 225,-
Timesats pr. påbegynte time kr. 650,-