vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny skule på Hallingmo

Svøovegen 62, 3550 Gol

Visjon

"Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal"

Hallingmo forprosjektet

Jury og juryrapport

Juryen besto av:

Hallvor Lilleslett, ordførar (leiar)
Hege Mørk, Rådmann
Atle Magne Strandos
Ingebjørg By Teiegn                                                                                                                                             
Astrid Myro Rust 
Liv Rosen 
Sigvart Flåm 
Trude Ellingsen, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL
Christopher Adams, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL
Frøy Walberg Sandness, landskapsarkitekt, oppnevnt av NLA

Etter ei samla og tverrfagleg vurdering hadde vinnaren levert det forslaget som i sum best i varetok kriteria fastsett i konkurransegrunnlaget

Juryrapport

Juryen si avgjersle og rapport var presentert i kommunestyret 20. august 2013, og i ope folkemøte 21. august 2013.

Fasader

Landskapsplan

Heile pressemeldinga kan du lesa her

Planteikningar

Plan underetasje.
Plan 1. etasje.

Plan 2. etasje.

Referat frå møte i styringsgruppa

Møte 11.06.2015

Møte 05.11.2015

Møte 14.04.2016

Bileter