vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vesterhuset barnehage

Om Vesterhuset barnehage

Vesterhuset barnehage ligg sentralt i Gol inntil bustadfelta Vesterhuset og Heslarystadn ca 1 km frå øvre del av Gol sentrum.

  • Barnehagen har fire avdelingar.
  • Avdelingane heiter Lia, Reppen, Botten  og Åsen.
  • Barnehagen er godkjent for inntil 84 plassar.
  • Barnehagen har to småbarnsavdelingar med barn på  1-2 år og 2-3 år.
  • Dei to andre avdelingane har barn i alderen 3-5 år. 

Avdelingane Lia og Reppen ligg i same etasje med noko felles leikeareal. Botten ligg i underetasjen, og Åsen ligg i same etasje som de to store avdelingane. Det er eit godt samarbeid på tvers av avdelingane slik at store og små får leike i lag.
I nærleiken av barnehagen er det ein fine turmoglegheiter. Barnehagen har ei grillhytte som barna ofte besøkjer.

Barnehagen har gode tradisjonar på å arbeide med lokal kultur, spesielt dialekt, song, dans og musikk. Verdi for arbeidet i Vesterhuset er livsmeistring og helse i eit inkluderande leikemiljø der gleding, vennskap og trivsel er viktig.

Årsplan for Vesterhuset barnehage 2021

Vesterhuset barnehage

Besøksadresse:

Vesterhusvegen 3
3550 GOL

Kontaktperson: Nina Stengård

Tittel: Dagleg leiar

Telefon: 32 02 90 25

Kontaktperson: Ingunn Svensgård

Tittel: Assisterande leiar

Telefon: 32 02 90 25