vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kan eg gå i barnehagen i dag

Sjuke barn og barnehage - når må barnet væra heime frå barnehagen?

Barn som går i barnehage er meir utsett for infeksjonar enn andre barn. Vanlegvis avgjer barnets allmenntilstand om det bør væra heime frå barnehagen i ein periode, men for einskilde sjukdomar kan det være naudsynt å væra heime utover dette for å hindre spreiing av smitte til andre. 

Her kan du lesa meir