vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Åsgardane barnehage - vert avvikla sommaren 2018

Åsgardane barnehage ligg i grenda Åsgardane og har ein avdeling med barn frå 1-5 år. Barnehagen er godkjent for inntil 24 plassar.
Åsgardane ligg fint til oppe i lia ovanfor Gol ved riksveg 51 mot Valdres. Avstand til Gol sentrum er ca. 5 km.
Lokala vart tidlegare brukt som skule i grenda, men er bygd noko på og pussa opp slik at barnehagen nå er fint tilpassa barnehagedrift.
Barnehagen har ei aldersblanda gruppe for barn i alderen 1-5 år. Avdelinga ligg i hovedetasjen, men disponerar kjellaretasjen saman med grendalaget i bygda.

Her er sol heile året. Uteliv er ein viktig del av barnehagen sitt innhald, og barna opplevar gode naturopplevingar i det flotte skogsområdet utanfor barnehagen dagleg. Glede og humor har også stor betydning for at barn og vaksne skal ha det bra i lag og trivast!

Opningstider i barnehagane

Kl. 07.30 – 16.30, sjå meir utfyllande informasjon under vedtektene

Stenging i påskedagane og dagane i romjula

Frå 2010 er heile Gol barnehage (alle dei seks barnehagane) stengt mandag, tysdag og onsdag i påskeveka.

I jula blir alle dagane f.o.m. julaftan og t.o.m. 1. nyttårsdag stengt.

I andre feriar er det alltid ein barnehage open for å gje tilbod til dei som har behov.

Årsplan for Åsgardane barnehage 2018

Åsgardane barnehage

Besøksadresse:

Valdresvegen 464
3550 GOL

Kontaktperson: Ingrid Rødningen

Tittel: Dagleg leiar

Telefon: 32 07 40 18