vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2016- 2019

Vedteke handlingsprogram og budsjett

Her kan du lese vedtaket frå kommunestyremøte 15.12.2015 sak 103/15

Gebyrregulativ

Økonomiplan 2016-2019

 

Budsjettdirektiv

Budsjettdirektiv 2016 (15.06.2015)

Dokument til sakshandsaming

Økonomiplan 2016- 2019 - Framlegg frå formannskapet

Økonomiplan 2016- 2019 - framlegg frå formannskapet

 

Avdelingane sine handlingsprogram

Handlingsprogram avdelingane

Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak Gol kyrkjelege fellesråd

 

Vedlegg til handlingsprogram frå avdelingane

Investeringar sjølvkost

Investeringar som effektivisering

Investeringar som aukar standard

 

 

Eksterne handlingsprogram

Handlingsprogram eksterne

Driftstiltak