vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram og økonomiplan

Rådmannen sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan

Rådmannen sitt framlegg til handlingsprogram 2020 - 2023

Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet sitt framlegg til vedtak i økonomiplan og handlingsprogram 2020 - 2023

Økonomiplan 2020 - 2023, årsbudsjett 2020 vedteke i kommunestyret 10.12.2019

Rådmannen sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan

Rådmann sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapets sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan

Formannskapet sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022

Link til Framsikt 

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 - 2022 vedteke i kommunestyre 11.12.2018 i sak 69/18

Eksterne bidrag

Gol kyrkjelege fellesråd - økonomiplan 2019-2022 - budsjettforslag drift 2019