vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2018-2021

Rådmannen sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan:

1. Fullstendig handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021

2. Svar på punkt som administrasjonen skal utrede etter budsjettkonferansen 10.10.2017

3. Uttale frå Fagforbundet 

4. Uttale frå Fagforbundet

5. Uttale frå Jordmorforbundet

6. Uttale frå Det Norske Legeforening sine medlemmer på Gol 

Link til framsikt - rådmann sitt framlegg

Formannskapets sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan:

1. Formannskapet sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 

Link til framsikt - formannskape sitt framlegg

Eksterne bidrag

Gol kyrkjelege fellesråd - Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021