vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2017- 2020

Vedteke handlingsprogram og budsjett

Del 1 - Økonomiplan 2017 - 2020

Del 2 - Handlingsprogram 2017-2020

Del 3 - Budsjett 2017 - detaljert

Dokument til sakshandsaming

1. Innleiing

2. Finansiell status

3. Investeringstilltak

4. Drift

5. Eksterne budsjett

6. Politisk behandling - vedtak

7. Politisk behandling - framlegg til vedtak

8.1. Vedlegg driftsbudsjett

8.2 Vedlegg skjema 1A og 1B

8.3 Vedlegg skjema 2A og 2B

8.4 Budsjettdirektiv

8.5 Rådmann med stab

8.6 Oppvekst og kultur

8.7 Helse og omsorg

8.8 NAV

8.9 Samfunn og utvikling

8.10 RÅFU

8.11 Administrasjonsutvalet