vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2015- 2018

Budsjettdirektiv

Budsjettdirektiv (12.06.2014)

 

Dokument til sakshandsaming

Framlegg til budsjett 2015- økonomiplan 2015- 2018

Økonomiplan 2015- 2018

 

Tiltak formannskapet

Framlegg til investering - effektivisering

Framlegg til investering - standardheving

Framlegg til investering - sjølvkost

Framlegg til innsparingstiltak

Framlegg til nye driftstiltak

 

Tiltak avdelinane

Fremlegg til investering - effektivisering

Framlegg til investering - standardheving

Framlegg til invistering - sjølvkost

Framlegg til innsparingstiltak

Framlegg til nye driftstiltak

 

Eksterne avdelingar sine budsjett

Budsjett

01. Gol kyrkjelege fellesråd

02. Hallingdal krisesenter

03. PPT og OT for nedre Hallingdal

04. Skatteoppkrevaren i Hallingdal

05. Hallingdal brann- og redningsteneste

06. Regionrådet

07. Hallingdal renovasjon

08. IKT Hallingdal

09. SLT (samordning av kriminalitetsforebyggjande arbeid)

10. IKA Kongsberg

11. Kommunerevisjon IKS

Avdelingane sine handlingsplanar

Handlingsplan

20. Sekretariatet

27. Gol skule, Herad, Glitrehaug og SFO

29. Gol ungdomsskule

31. Gol barnehage

32. Helseavdelinga

35. Kultur

36. A Institusjon

36. B Helsehjelp i heimen

36. C Funksjonshemma

41. Utbyggingsavdelinga

43. Kommunalteknisk

8330. NAV Gol