vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2014- 2017

Budsjettdirektiv

Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014 (vedteke i kommunestyret 17.12.2013)

Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014 (fremlegg frå formannskapet 26.11.2013)

 

Dokumenter til saksbehandling

Avdelingane sine innsparingar

Innskaringstiltak frå avdelingane

01 - Handlingsprogram - innsparingstiltak

Avdelingane sine ynskjer

Handlingsprogram ynskjer frå avdelingane

01 - Handlingsprogram - investeringar som effektiviserar

02 - Handlingsprogram - investeringar som aukar standarden

03 - Handlingsprogram - investeringar sjølvkost

04 - Handlingsprogram - driftstiltak ordinær drift

05 - Handlingsprogram - driftstiltak VAR

Eksterne avdelingar sine budsjett

Budsjettforslag 2014

01 - Gol Byggdrift KF - framlegg

02 - Gol kyrkjelege fellesråd

03 - Stiftelsen Hallingdal krisesenter

04 - Frivilligsentralen

05 - Skatteoppkrevaren i Hallingdal

06 - SLT-koordinatoren

07 - Hallingdal barnevernsteneste

08 - Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

09 - Hallingdal Renovasjon IKS

10 - IKT Hallingdal

11 - Kommunerevisjonen IKS

12 - Regionrådet