vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram 2013- 2016

2.0 - Innhaldsliste

2.1 - Innleiing (20.11.12)

2.2 - Kommuneplan - samfunnsdelen (20.11.12)

2.3 - Årsmelding 2011 - samandrag (20.11.12)

2.4 - Hovedpunkt - inneverande års budsjettramme (20.11.12)

2.5 - Vedtak gjennom året og tidlegare års økonomiplan (20.11.12)

2.6 - Premissar frå storting og regjering, kommunestyre (20.11.12)

2.7 - Budsjettdirektiv (20.11.12)

2.8 - Finansiell status (20.11.12)

2.9 - Avdelingane sine nye investeringstilak (20.11.12)

2.10 - Avdelingane sine nye driftstiltak (20.11.12)

2.11 - Eksterne samarbeidspartnare sine budsjett (20.11.12)

2.12 - Budsjettrammer (20.11.12)

2.13 - Innsparingstiltak (20.11.12)

2.14 - Politisk behandling - vedtak (oppdatert med vedtak 6.12.12)

2.15.1 - Gebyr og betalingssatsar 2013 (22.11.12)

2.15.2 - Hovudoversyn skjema 1A - vedlegg (22.11.12)

2.15.3 - Hovudoversyn skjema 1B - vedlegg (22.11.12)

2.15.4 - Framlegg til innsparingstiltak - vedlegg budsjett 2013 (oppdatert 4.12.12)

2.15.5 - Framlegg til investeringsbudsjett 2013-2016 (26.11.12)

2.16 - Framlegg til vedtak frå formannskapet (oppdatert 4.12.12)

2.17 - Budsjett 2013 - budsjettvedtak

2.18.1 - Budsjettoversyn - skjema 1A-B og 2A-B

2.18.2 - Budsjett 2013 - taldel

2.18.3 - Budsjett 2013 - gebyr

Handlingsprogram 2013-2016 samledokument og årsbudsjett 2013