vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigarskapsdokument

Eigedomsplan

Strategisk eigedomsplan for Gol kommune. 

Eigarskapsmelding

Eigarskapsmelding Gol kommune 2013 - vedteke i Gol kommunestyre 10.09.2013, sak 34/13

Eigarskapsmelding Gol kommune 2014 - revidert i Gol kommunestyre 11.11.2014, sak 71/14

Eigarskapsmelding Gol kommune 2016 - revidert i Gol kommunestyre 08.03.2016, sak 15/16

Eigarskapsmelding Gol kommune 2017 - revidert i Gol kommunestyre 21.11.2017, sak 91/17

 

Vedtekter og avtalar

Nummereringa viser til punkt i eigarmelding

4.4.1.A - Gol Byggdrift KF - vedtekter

4.5.1.B - Nav Gol og Hemsedal - samarbeidsavtale

4.5.2.B - Hallingdal barnevernsteneste - samarbeidsavtale

4.6.1.A - Felles innkrevingskontor i Hallingdal - vedtekter

4.6.1.B - Felles innkrevingskontor i Hallingdal - samarbeidsavtale

4.7.1.B - PPT og OT nedre Hallingdal - selskapsavtale

4.7.2. - Kommunerevisjon IKS - selskapsavtale

4.7.3.B - Hallingdal Renovasjon IKS - selskapsavtale

4.7.4.B - Hallingdal brann- og redningsteneste IKS - selskapsavtale

4.7.5.B - IKA Kongsberg IKS - selskapsavtale

4.8.1 - Gol Kommunale eigedommar AS - vedtekter

4.9.1.A - Gol skysstasjon AS - vedtekter

4.9.2.B - Gol Sentrum AS - aksjonæravtale

4.9.3.A - Vinn AS - vedtekter

4.9.3.B - Vinn AS - aksjonæravtale

4.9.4.A - Hallingdal Kraftnett AS - vedtekter

4.9.4.B - Hallingdal Kraftnett AS - aksjonæravtale

4.9.5.A - Gol Reisemål AS - vedtekter

4.9.6.A - Hallingdal Reiseliv - vedtekter f.o.m. 2005