vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Styrevervregister

Kva er styrevervregisteret

Styrevervregisteret er eit verktøy som KS (kommunesektoren sin organisasjon) tilbyr kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap. Det er frivillig å knytte seg til registeret.

Styrevervregisteret

Her kan du søkje på personar i kommunal sektor og sjå kva ulike roller dei har. Opplysningane er henta frå Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundreisterene) og Kommuneregisteret.