vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapir og møtekalender

Slik finn du lettast fram i sakspapira: Velg fyrst utval og dato. Administrasjonen sitt opprinnelege saksframlegg med innstilling ligg under knappen dokumenter.Fagutvala sin innstilling eller vedtak ligg under knappen behandlinger. For å sjå alt som har skjedd i saka til no, kan du gå inn på møteinnkallinga. Møteprotokollen viser berre vedtaket i det aktuelle utvalet.

Møteplan for 2018

Møteplan for 2019 

Møtekalenderen er delt opp i kommunestyreperioda frå oktober 2011- september 2015 og kommunestyreperioda frå oktober 2015- september 2019. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 25. august 2015. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring 2011- 2015. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 19. januar. 2016. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring.