vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapir og møtekalender

Slik finn du lettast fram i sakspapira: Velg fyrst år, klikk deretter på den aktuelle møtedatoen som står ved sida av kvart utval. Administrasjonen sitt opprinnelege saksframlegg med innstilling ligg ved sida av kvar sak under knappen dokumenter. Fagutvala si innstilling eller vedtak ligg ved sida av kvar sak under knappen behandlingar. For å sjå alt som har skjedd i saka til no, kan du gå inn på møteinnkallinga. Møteprotokollen viser berre vedtaket i det aktuelle utvalet.

Møtekalenderen er delt opp i kommunestyreperioda frå oktober 2015 - september 2019 og kommunestyreperioda frå oktober 2019 - september 2023. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 20. august 2019. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 29. oktober 2019. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring 2019-2023.

Møteplan for 2020

 

Politiske møter under Koronapandemien

Nasjonale myndigheter anbefaler ikke fysiske møter mellom flere personer. De fleste politiske møter i uke 17 blir derfor utsatt. Unntaket er møtet i Utval for Natur og Næring, som vil holde sitt møte den 21.april med et begrenset antall saker. Møtet vil foregå som fjernmøte i den digitale plattformen Teams om ikke anna blir kunngjort. (Følg med på møteinnkallinga som blir lagt ut på hjemmesida onsdag 1.april).  Midlertidig forskrift om fjernmøter

Kommunestyremøtet 5.mai skal foreløpig gå som planlagt med behandling av utsatte saker fra kommunestyremøtet 24.mars (utsatt møte fra 17.mars).