vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapir og møtekalender

Slik finn du lettast fram i sakspapira: Velg fyrst utval og dato. Administrasjonen sitt opprinnelege saksframlegg med innstilling ligg under knappen dokumenter.Fagutvala sin innstilling eller vedtak ligg under knappen behandlinger. For å sjå alt som har skjedd i saka til no, kan du gå inn på møteinnkallinga. Møteprotokollen viser berre vedtaket i det aktuelle utvalet.

Møteplan for 2020

Møtekalenderen er delt opp i kommunestyreperioda frå oktober 2015 - september 2019 og kommunestyreperioda frå oktober 2019 - september 2023. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 20. august 2019. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring. 

Eks. Du vil finne møteprotokoll fra Utval for natur og næring sitt møte den 29. oktober 2019. Da må du velge linja der det står utval for natur og næring 2019-2023.