vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Postliste

Saksdokument, journalar og liknande register er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje slikt innsyn.

Når du har bestilt innsyn i dei dokumenta du ynskjer tilsendt, kan du klikke på handlevogna som kjem opp nederst i venstre menyen.
Fyll inn namn og e-postadresse og klikk på «Send bestilling».

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova

Postliste