vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Postliste

Postlistene vert publisert dagleg direkte frå vårt elektroniske sak/arkivsystem etter at opplysningane er kvalitetssikra.

Saksdokument, journalar og liknande register er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje slikt innsyn.

Kontakt Gol kommune, sekretariatet, for innsyn i saksdokument.

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova