vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Postliste

Postlistene vert publisert dagleg direkte frå vårt elektroniske sak/arkivsystem etter at opplysningane er kvalitetssikra.

Saksdokument, journalar og liknande register er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje slikt innsyn.

Dersom du ynskjer innsyn i ei sak, klikk på dokumentet i postlista, bruk deretter skjema for innsyn i sak.

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova