vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Senterpartiet

Senterpartiet har 3 representantar i kommunestyret i Gol.

Her finn du heimesida til Gol senterparti.

Herbrand Jegleim

Mobil 992 61 938

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvaletfelles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, valstyret, alminneleg klagenemd og Hallingtinget

 

Kristin Bakke Haugen

Mobil 913 36 780

E-post

Medlem av kommunestyret, utval for kultur og levekår og Kommunerevisjon IKS

Vara i formannskapet, administrasjonsutvalet, valstyret og Hallingtinget 

 

Kari Anita Brenna

Mobil 456 19 170

E-post

Medlem av kommunestyret og utval for natur og næring

Vara i formannskapet og administrasjonsutvalet

 

Tore Dag Skjerdal

Medlem av kontrollutvalet

Vara i kommunestyret

 

Kari Birgit Møllerplass

Mobil 907 67 543

E-post

Medlem av utval for kultur og levekår

Vara i kommunestyret

 

Per Lie

Vara i kommunestyret og utval for kultur og levekår

 

Ingebjørg Rivedal

Permisjon ut valperioda.

 

Robert Brunvoll

Vara i kommunestyret og utval for natur og næring

 

Ole Kai Sørbøl

Vara i kommunestyret

 

Ola Egil Leikvold

Vara i utval for natur og næring

 

Inger synnøve Steinmoen

Vara i utval for natur og næring