vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Partileiarar

Parti                                 Partileiar                                     Epost                                         Telefon 

Arbeiderpartiet

Leif Norhaug leif.norhaug@gol.hdpolitiker.no  

Fremskrittspartiet

Tor Helge Bergh tor.helge.bergh@gol.hdpolitiker.no 976 00 917 

Høyre

Helge Svarstad helge.svarstad@gol.hdpolitiker.no 917 75 263

Kristeleg Folkeparti

Ludvig Munkejord ludvig.munkejord@gol.hdpolitiker.no 911 22 763 

Senterpartiet

Tore Dag Skjerdal   958 97 591

Sosialistisk Venstreparti

 Live Synnøve Surlien    917 63 267

Venstre

Helge Anders Feet helge.feet@gol.hdpolitiker.no
459 68 135