vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet har 2 representantar i kommunestyret i Gol.

Her finn du heimesida til Gol fremskrittsparti

Tor Helge Bergh

 

Mobil 976 00 917

E-post

Medlem av kommunestyret, utval for natur og næring og sakkunnig ankenemnd

Vara i utval for kultur og levekår og valstyret

 

Kate Vibeke Sagabraaten

 

Mobil 456 15 885

E-post

Medlem av kommunestyret og valstyret

Vara i formannskapet og utval for natur og næring

 

Kristin Gabrielsen

Medlem av alminneleg klagenemd

Vara i kommunestyret og sakkunnig takstnemnd

 

Bård Flataaker Hagen

Vara i kommunestyret og utval for natur og næring

 

Geir Eikrehagen

Vara i kommunestyret

 

Sondre Hagen

Vara i kommunestyret og vilt- og innlandsfiskenemda

 

Rune Cederløf

Medlem av heimevernsnemda

Vara i kommunestyret