vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har 7 representantar i kommunestyret i Gol.

Her finn du heimesida til Gol arbeiderparti.

Heidi Granli

Ordførar

Mobil 916 73 900

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet, valstyretGol kyrkjeleg fellesråd, Hallingtinget

 

Svein Eide

 

Fritak ut valperioda.

 

Sigrun Eng

Mobil 415 57 505

E-post 

Medlem av kommunestyret, kontrollutvalet

 

Jon Anders Hefte

Mobil 916 59 856

E-post

Medlem av kommunestyret og utval for natur og næring (leiar)

Vara i formannskapet 

 

Hanne Brunborg

Mobil 996 96 480

E-post

Medlem av kommunestyret

Vara i formannskapet, utval for natur og næring og alminneleg klagenemd

 

Martha Nistad

Mobil 916 33 969

E-post

Medlem av kommunestyret og utval for kultur og levekår

 

Leif Norhaug

Mobil 913 27 440

E-post

Medlem av kommunestyret og formannskapet

Vara i valstyret og Hallingtinget

 

Silje Marie Søgnen

Fritak ut valperioda.

 

Anette Brøto

Fritak ut valperioda.

 

Britt Vikane

Mobil 908 64 512

E-post

Medlem av kommunestyret og utval for natur og næring

 

Camilla Larsen Hoftun

Vara i kommunestyret

 

Marit Anita Jordheim Jallen

Vara i kommunestyret

 

Magne Øynebråten

Vara i kommunestyret

 

Gudmund Brekko

Vara i kommunestyret

 

Bjørn Larsen

Vara i kommunestyret

 

Yngve Skaret Elbjør

Vara i kommunestyret

 

Reidar Moen

Vara i kommunestyret