vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordføraren si side


Heidi Granli vart vald til ordførar i Gol for perioda 2019 - 2023

E-post: heidi.granli@gol.kommune.no og telefon: 916 73 900

E-post til ordføraren blir handsama i samsvar med offentleglova. Innhaldet i meldingen kan difor bli offentleggjort i kommunen si offentlege postliste.

Brev til nye innbyggjarar - Velkomen til Gol kommune

 

 
Kaffemøte for næringslivet

Kaffimøte for næringslivet 2016

Møtereferat 6. september på Solstad.

Møtereferat 3. oktober på Solstad

Møtereferat 8. november på Solstad
 
Møtereferat 6. desember på Solstad

 

Kaffimøte for næringslivet 2017

Møtedatoar hausten 2017

Møtereferat frå 9.januar

Møtereferat frå 14.februar

Møtereferat frå 7.mars

Det er ikkje referat frå april då det var synfaring i fleirbrukshallen dettet møte.

Møtereferat frå 13.juni

Møtereferat frå 15.august

Møtereferat frå 5.september

Møtereferat frå 21.november

Kaffimøte for næringslivet 2018

Møtedatoar for våren 2018

Møtereferat 16.januar

Møtereferat 6.februar 

Møtereferat 10.april

Møtereferat 25.september

Møtereferat 23.oktober

Møtereferat 11.desember

Kaffemøte for næringslivet 2019

Møtedatoar våren 2019

Oppsummering frå møte 29.januar

Oppsumering frå møte 19.februar

Oppsummering av møte 7.mai

Oppsummering av møte 18. juni

Møtedatoar for hausten 2019

Oppsummering frå møte 24.september

Oppsummering frå møte 8.oktober

Oppsummering frå møte 12.november

Oppsummering frå kaffimøte 10.desember

Kaffimøte for næringslivet 2020

Møtedatoar for 1.halvår 2020

Oppsummering frå møte 28.januar

Oppsummering frå møte 18.februar

Kaffimøte for næringslivet 2021

Oppsummering frå møte 26,januar

Oppsummering frå kaffimøte 23. februar

Oppsummering frå kaffimøte 20. april

Oppsummering frå kaffimøte 24. august

Oppsummering frå kaffimøte 23. november

Kaffimøter for næringslivet 2022

Datoar 1.halvdel 2022

Oppsummering frå møte 25.januar

 

Kaffimøter for eldre - oppstart august 2021

Kaffimøter for eldre

Oppsummering frå kaffemøte 24.august

Oppsummering frå kaffemøte 12.oktober

Kaffimøter for eldre 2022

Datoar 1.halvår 2022

Ord frå ordføraren

2021

Helsingar frå ordføraren

Sommarhelsing

2020

Helsingar frå ordføraren

Helsing frå ordføraren januar - april

2019

Helsingar frå ordføraren

Helsing frå ordføraren januar - april

Sumarbrev 2019

Julehelsing frå orføraren august - desember

2018

Helsingar frå ordføraren

Helsing frå ordføraren - januar - mars

Helsing frå ordføraren - april - juni

Julebrev frå ordføraren - juli- desember

2017

Helsingar frå ordføraren

Helsing frå ordføraren mars - juli

Helsing frå ordføraren august - november

Julehelsing frå ordføraren 2017 november - desember

2016

Helsingar frå ordføraren

Sumarhelsing frå ordføraren

Januar 2016

Helsing frå ordføraren

Februar - april

Helsing frå ordføraren

Mai - august

Helsing frå ordføraren

August 2016 - Februar 2017

Helsing frå ordføraren

2015

Oktober - Desember

Helsing frå ordføraren