vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler frå kommunestyret

2021

7.september

Sak 70/21 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg

Sak 71/21 Evaluering av retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Sak 72/21 Felles stilling som kommuneoverlege og samhandlingsleiar i Hallingdal

Sak 73/21 Justert avtale om drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu

Sak 74/21 Overføring av kommunestyremøte på nett

Sak 75/21 Regionalt politiråd - samarbeidsavtale

Sak 76/21 Søknad om endring av permanent skjenkeløyve - Solstad Hotell og Motell AS

Sak 78/21 Nyval av varamedlemmer til Utval for kultur og levekår og Valutvalet

Opprop - kommunestyremøte

Orientering PPT og OT

Orienteringar

Utdeling av kulturpris

15. juni

Sak 58/21 Tertialrapport frå kommunedirektøren - 1. tertial 2021

Sak 59/21 Årsmelding frå kommunedirektøren - 2020

Sak 60/21 Årsrekneskap 2020 Gol kommune

Sak 61/21 Delegeringsreglement - Gol kommune

Sak 62/21 Reguleringsplan - Lægeret hytteområde og camping 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 63/21 Endring av driftsavtale mellom GKEB AS og Gol kommune

Sak 64/21 Partnerskapsavtale mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken Fylkeskommune

Sak 65/21 Sats på Hallingdal - regional omstilling 

Sak 66/21 Søknad om å sette opp bominstallasjon/bomavgift på Søråsvegen

Sak 67/21 Søknad om serverings- og skjenkeløyve Khalles Corner Gol AS

Sak 68/21 Søknad om serverings- og skjenkeløyve Parken Bar og resturant AS

Kommunestyremøte 15.06.21

Opprop

Orienteringer

 

2. februar

Opning av møte

Godkjenning av sakliste

Sak 1/21 Sal av Rotneim barnehage gnr. 17 bnr. 109

Sak 2/21 Evaluering beredskap - covid 19

Sak 3/21 DigiViken - deltakelse frå Gol

Sak 4/21 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020

Sak 5/21 Søknad om serverings - og skjenkeløyve - Gol Campingsenter avdeling Hallingstampen

Sak 6/21 Søknad om serverings - og skjenkeløyve - Skagahøgdi Skisenter AS avdeling Stålkanten

Sak 7/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Skagahøgdi AS

Sak 8/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Golsfjellet Alpinsenter AS

Sak 9-21 Skjenkeløyve for alkohol for 202002024 - Gol Campingsenter og Apartement AS

Sak 10/21 Søknad om serverings og skjenkeløyve - Pers hotell AS avdeling Casa Nostra

Sak 11/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Solstad Kafe AS

Sak 12/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Skysskroa AS

Sak 13/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Ming Beijing House 

Sak 14/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Kjersti`s Mat og Vinhus AS

Sak 15/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Kvanhøgd Turistsenter 

Sak 16/21 Skjenkeløyve for alkohol 2020-2024 - Solstad Hotell og Motell AS

Sak 17/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Guriset Høyfjellshotell AS

Sak 18/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Golsfjellet Fjellstue AS

Sak 19/21 Skjenkeløyve for alkohol 2020-2024 - Oset Høyfjellshotell AS

Sak 20/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Storefjell Høyfjellshotell AS

Sak 21/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Kamben Høyfjellshotell AS

Sak 22/21 Skjenkeløyve for alkohol for 2020-2024 - Pers Hotell AS

Sak 23/21 Salsløyve for alkohol 2020-2024

Sak 24/21 Delegering av mynde til valstyret

Referatsaker 

Open post

Orienteringer

Orientering Hallingdal Renovasjon

6. april

Sak 32/21 Leve hele livet. Kartlegging og planlegging

Sak 33/21 Lokal handlingsplan for Hallingdal mot vold i nære relasjoner

Sak 34/21 Gol skule - tilstdandsrapporten 2020

Sak 35/21 Tilstandsrapport 2020 - Gol vaksenopplæring

Sak 36/21 Hallingdal renovasjon IKS - endring av selskapsavtale

Sak 37/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2021

Sak 38/21 Prosjekatavslutning - Vagskrape til traktor

Sak 39/21 Prosjektavslutning - Rekkverk søre Øygardsveg

Sak 40/21 Prosjektavslutning - VA rehabilitering i Torstadvegen

Sak 41/21 Prosjektavslutning - Snøfreser til traktor

Sak 42/21 Etablere Gol som bærekraftig reisemål

Behandling av ekstra sak

Ekstra sak

Interpellasjon

Orientering Hallingdal Etablerersenter og Hallingdal Næringshage

Åpning og opprop

Kommuneplanutvalet 2021

15. april

1.1 - Søråsen/Raudalen 

1.2 - Halli Gnr. 5, bnr. 26

3.1 - Åsgardane - Massetak Gnr. 12, bnr. 1

3.2 - Fjæringsbekkhaugen/Smøget - Gnr. 9, bnr. 34

3.3 - Hamarstad - Fjellheim

3.4 - Hamarstad ved Storefjell

3.5 - Tretteskogane - Gnr. 25, bnr. 90

3.6 - Bjørkum Gnr. 28, bnr. 48

3.7 - Bjørkum Gnr. 5, bnr. 101

3.8 - Johannesdalen Gnr. 12, bnr. 2

3.9 - Tubbehaugen camping

3.10 - Røyseskogen

3.11-3.12 - Furehyttremmen Gnr. 13, bnr. 17, område 2 og 3

4.1 - Einarset, 24/9 - ny vurdering etter merknad etter grovsiling

4.2 - Kamben, 11/15

4.3 - Kamben, 10/316

4.4 - Kamben, 23/32

4.5 - Ørterstølen TB2

4.6 - Ørterstølen, 4/7

4.7 - Bualie, 13/20 vest - ny vurdering etter merknad etter grovsiling

4.8 - Bualie, 13/20 sør

4.9 - Bualie, 13/21

4.10 - Bualie 13/20 nord

4.11 - Guriset, 13/265 næring

4.12 - Guriset, 13/15

4.13 - Guriset, 13/265 fritid

4.14 - Oset, 23/11 og 23/92

4.15 - Oset, 23/11

4.16 - Oset Høyfjellshotell, 23/208

4.17 - Oset/Tisleia, 13/265

5.1 - Løggestølen, 38/21

5.2 - Auenhauglie, 46/31

5.3 - Auenhauglie, 29/1

5.4 - Auenhauglie, 25/33

5.5 - Auenhauglie, 27/25 nord

5.6 - Auenhauglie, 27/25 sør

5.7 - Auenhauglie, 29/2

5.8 - Golsfjell Fjellstue, A1, 37/9

5.9 - Lauvsjø 31/62, 38/3, 31/8

5.10 - Lauvsjø 38/3

5.11 - Lauvsjø 35/12

5.12 - Lauvset ved Blakkestad hyttefelt, 28/2

5.13 - Lauvset Sagabråten Seter

5.14 - Fuglehaugen

5.15 - Hemsedal GolfAlpin

5.16 - Granheim, 50/2 og 3

6.1 - Nystølsameiga, 17/72

7.1 - Vermefoss, 17/20 og 17/238

8.1 - Skaga, 23/6 og 23/105

8.2 - Gol kyrkje, 28/10 og 33/1

8.3 - Håving camping, 41/70

Oppstart og generell info

Overordnaplan til Kommuneplan

Votering over innstilling

2020

Sak 1/20 Gol avløpsreinseanlegg - innføring av sekundærrensetrinn

Sak 2/20 Eigedomsskatt - retaksering

Sak 3/20 Evaluering av omsorgsløftet etter eit år

Sak 4/20 Opptak av startlån 2020

Sak 5/20 Selskapsavtale - Kommunerevisjon IKS

Sak 6/20 Avvikling av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS og oppretting av nytt opplæringskontor i offentleg sektor; OKViken

Sak 7/20 Kommunale vigsler - evaluering av organisering og reglement

Orientering frå ordførar

Orientering prosjektet arbeidsglede

Til saksliste 1

Til saksliste 2

Utdeling av miljøfyrtårn

23.mars - utsett frå 17.03

Sak 8/20 Hallingdal Kraftnett AS - tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille

Sak 15/20 Revidert investeringsbudsjett

Sak 17/20 Samarbeid om innkrevjing av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal

Sak 18/20 Forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjering og velferdsgoder i Gol kommune

Sak 20/20 Val av settevaraordførar og settemedlem i formannskapet i samband med ordførar sin foreldrepermisjon

Referatsaker

Kommunedirektøren orienterer

Ordføraren orienterer

Sak 24/20 Reguleringsendring - Storefjellstølen - 2.gongs behandling

Sak 25/20 Utbyggingsavtale gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben

Sak 26/20 Hovedplan veg 2020-2027 Gol kommune

Sak 27/20 Delegering av mynde til felleskontoret for spredt avløp og vassområde Hallingdal

Sak 28/20 Fremlegg av ny Kulturplan 2020-2030 - sluttbehandling

Sak 29/20 Gol brannstasjon- prosjektrapport og vidare planarbeid

Sak 30/20 Samarbeidsavtale om miljø- og klimatiltak Sparebank1 HV og Gol kommune

Sak 31/20 Søknad om fornying av salsløyve - AS Vinmonopolet

Sak 32/20 Val til styret i Gol skysstasjon

Sak 33/20 Val av medlemer til Kommunenes opplæringskontor OKViken for perioden 2019-2023

Sak 34/20 Val av 2 varamedlemer til råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Sak 35/20 Val av skjønnsmedlemer for perioden 2021-2024

Sak 36/20 Gol skule - Tilstandsrapporten 2019

Sak 37/20 Gol vaksenopplæring - Tilstandsrapporten 2019

Sak 38/20 Prosjektavslutning - Sagvegen asfaltering og ny gangveg

Sak 39/20 Prosjektavslutning - Etablering av gang- og sykkelveg i Gymnasvegen

Sak 40/20 Opptak av ekstra startlån i Husbanken

Sak 41/20 Forlenging av kommunal løyveperiode - 30.06.-30.09.20

Sak 42/20 Val av ny vararepresentant til styret i Hallingdal Kraftnett AS

Sak 43/20 Val av varerepresentant til styret i Hallingdal Renovasjon IKS

Sak 44/20 Val til styret i Gol skysstasjon

Sak 45/20 Val av meddommarar til tingretten 2021-2024

Sak 46/20 Val av meddomarar til lagmannsretten 2021- 2024

Sak 47/20 Val av særskilt utval av jordskiftemeddommarar 2021-2024

Sak 48/20 Årsmelding frå kommunedirektøren - 2019

Sak 49/20 Årsregnskap og disponering av årsresultat

Sak 50/20 Tertialrapport frå kommunedirektøren - 1. tertial 2020

Sak 51/20 Gol arbeidssenter - finansiering av ombygging

Sak 52/20 Kommunal planstrategi for Gol kommune 2020-23, sluttbehandling

Sak 53/20 Selskapsavtale 2021 - IKA Kongsberg

Sak 54/20 Revisjonsløsning - valg av revisjonsordning

Sak 55/20 Revisjonsløsning - valg av revisor

Sak 56/20 Søknad om serveringsløyve - Matmosfære

Delegerte og referatsaker

Interpellasjon Gol

Kulturpris 2019

Orienteringer

 

11. august

Sak 57/20 Oppløysning av Kommunerevisjonen IKS

08. september

Sak 58/20 Privat utbygging av vann- og avløpsanlegg -prinsippvedtak for justering av mva

Sak 59/20 Bruk av statlige midler til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur

Sak 60/20 Søknad om auke av bomavgift, Nedre Bergasidevegen

Sak 61/20 Budsjettjustering 2020

Sak 62/20 Felles forliksråd i Hallingdal

Sak 63/20 Godkjenning av selskapsavtale - Opplæringskontor Buskerud IKS

Sak 64/20 Utredning av kommunalt mottak for mindreårige

Sak 65/20 Søknad om fritak frå politiske verv og nyval av medlem til Utval for Kultur og Levekår

Sak 66/20 Søknad om serveringsbevilling, Jafs Kro Gol AS

6.oktober

Sak 67/20 Etablering av Gol sti og sykkel AS

Sak 68/20 Byggjerekneskap 2.byggjetrinn Gol gamle ungdomsskule

Sak 69/20 Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS, og val av representantar til representantskapet

Sak 70/20 Møteplan for 2021

Sak 71/20 Felles forliksråd for Hallingdal

10.november

Sak 73/20 Finansreglementet for Gol kommune

Sak 74/20 Økonomireglement for Gol kommune 2020-2024

Sak 75/20 Avdrag på lån

Sak 76/20 Fastsetting av kommunale satsar til drift av privat familiebarnehage

Sak 77/20 Byggerekneskap ombygging og rehabilitering ADA og ODA

Sak 78/20 Boligar og institusjonsplassar for eldre og personar med demens

Sak 79/20 Alkoholpolitiske retningsliner for kommunen 2020 - 2024

Sak 80/20 Prisar og gebyr

Sak 81/20 Tertialrapport frå kommunedirektøren

Sak 82/20 Ny brannstasjon i Gol

Sak 83/20 Stortingsval og sametingsval 2021 valdag

15. desember

84/20 Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Gol kommune

85/20 Søknad om lån - Kristenbråtens Venner

86/20 Hallingdal forliksråd, lekdommarar og varamedlem 2021 - 2024

87/20 Aksjonæravtale for Vardar AS

88/20 Gol kommunes prioritering av søknader om spelemidlar for 2021

89/20 Søknad om salsbevilling - Lokalbrygg AS

90/20 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester

91/20 Handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024, årsbudsjett 2021

92/20 Søknad om fritak frå politiske verv

93/20 Nyval til Utval for Natur og Næring

Referatsaker

38/20 Referat fra klimarådet i november

Sak 92/20 ble bestemt å gå for lukket sal. Radio Hallingdal kom ikke inn igjen i Teams møtet etter den saken, derfor har vi ikke opptak av siste sak.

2019

10.desember

Sak 103/19 Budsjettjustering investeringar frå 2019 til 2020

Sak 104/19 Busetting av flyktningar - svar på anmodning i 2020 og prinsippvedtak om busetting år 2021-2023

Sak 105/19 Hallingdal Renovasjon IKS - auke i låneramme

Sak 106/19 Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, årsbudsjett 2020

Sak 107/19 Spelemidlar 2020 - Gol kommune si prioritering av årets søknader

Sak 108/18 Rekruttering av fastlege ved legekontoret

Sak 109/19 NOU 2019:16 - Skattlegging av vasskraftverk - høyringsuttalelse

Sak 110/19 Klage på vedtak i sak 83/19 - søknad om skjenkeløyve Skagahøgdi Skisenter AS

Delegerte vedtak og referat

Orienteringar frå ordføraren

12.november

Sak 74/19 Tertialrapport frå rådmann - 2.tertial 2019

Sak 75/19 Etablering av felles avløpskontor for spredt avløp og vannområde i Hallingadal

Sak 76/19 Avhending av kommunale eigedomar med formålsbygg

Sak 77/19 Plan for utvikling av og investring i bygg til ulike formål i helse - og omsorgstenesta

Sak 78/19 Ny kommunelov

Sak 79/19 Gebyr og priser 2020

Sak 80/19 Gnr. 25 bnr. 95 - utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W.G. Handel

Sak 81/19 Søknad om lån - NMK Gol - forskottering i påvente av lån

Sak 82/19 Søknad om å sette opp bom på veg til Skagahøgdi

Sak 83/19 Søknad om skjenkeløyve - Skagahøgdi Skisenter AS 

Sak 84/19 Fastsetting av kommunale satsar til drift av privat familiebarnehage for 2020

Sak 85/19 Godkjenning av selskapsavtale 2020 - IKA Kongsberg

Sak 86/19 Diverse val

8.oktober - konstituerande møte

Sak 62/19 Godkjenning av kommunestyrevalet 2019

Sak 63/19 Val av formannskap for perioda 2019 - 2023

Sak 64/19 Val av ordførar for perioda 2019 - 2023

Sak 65/19 Val av varaordførar for perioda 2019 - 2023

Sak 66/19 Val av kontrollutval for perioda 2019 - 2023

Sak 67/9 Val av Utval for kultur og levekår for perioda 2019 - 2023

Sak 68/19 Val av Utval for natur og næring

Sak 69/19 Val til Hallingtinget

Sak 70/19 Val til Fylkesmøte i Kommunenes sentralforbund Viken

Sak 71/19 Val til valutvalet for perioda 2019 - 2023

Sak 72/19 Val av representantar til å underskrive møteboka frå kommunestyremøta

Sak 73/19 Møteplan fpr 2020

3.september

Sak 56/19 Vidareutvikling av Hallinghelse

Sak 57/19 Revidering av reglementet for godtgjersle for folkevalgte

Sak 58/19 Fullmakt - krise og beredskap

Sak 59/19 Gol arbeidssenter - tiltak i samband med samanslåing krisesenter og psykisk helse

Sak 60/19 Søknad om endring av alminneleg serverings- og skjenkeløyve Pers hotell AS

Sak 61/19 Søknad om serverings- og skjenkeløyve - New Galxy Gol

Orientering og takk

18. juni

Sak 42/19 2. gongs behandling og sluttbehandling- reguleringsplan for Øvre Kamben (revisjon)

Sak 43/19 Utbyggingsavtale Øvre Kamben

Sak 44/19 Utbyggingsavtale Guriset høyfjellshotell

Sak 45/19 Renovasjonsplass Golsfjellet aust - ekspropiasjon

Sak 46/19 Tertialrapport frå rådmann - 1. tertial 2019

Sak 47/19 Rådmannen sin årsmelding 2018 - Gol kommune

Sak 48/19 Årsregnskap og disponering av årsresultat

Sak 49/19 Ombygging av Gol gamle ungdomsskule trinn 2 - revidert byggjebudsjett

Sak 50/19 Søknad om mellomfinansering - Gol aktivitetspark del 2 - skatepark i betong

Sak 51/19 Orientering om "Leve livet", ei kvalitetsreform for eldre

Sak 52/19 Søknad om skjenkeløyve og serveringsløyve - Solstad Kafé AS 

Sak 53/19 Søknad om skjenkeløyve - Kung Fu Express Norway AS/ Den Lille Asiatiske Oasen

Sak 54/19 Søknad om skjenkeløyve - Hesla Gård Apartement

Orienteringar frå ordføraren

Referatsaker

30.april

Sak 32/19 2. gangs behandling og sluttbehandling - Reguleringsplan for Guriset høyfjellshotell

Sak 33/19 2. gangs behandling og sluttbehandling - Renovasjonsplass Golsfjellet aust - gnr. 11, bnr.1

Sak 34/19 Regnskap og sluttmelding prosjekt 012 Petterbråten høydebasseng

Sak 35/19 Regnskap og sluttmelding av prosjekt 081 Tuppeskogen høydebasseng

Sak 36/19 VINN AS Hallingdal - søknad om medfinansiering

Sak 37/19 Medlemskap Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) - Ny vurdering

Sak 38/19 Søknad om mellomfinansiering - NMH Gol

Sak 39/19 Ny og utvida heimel i institusjonstenesta

Sak 40/19 Ny heimel i Avlastning og pårørandestøtte

Sak 41/19 Ny heimel i Miljøretta helsevern Hallingdal

19.mars

Sak 20/19 Gol skule  - Tilstandsrapport 2018

Sak 21/19 Læringssenteret - Tilstandsrapport 2018

Sak 22/19 Korps i skulen og kulturskulen

Sak 23/19 Ny handsaming - vedtekter for skulefritidsordning i Gol - justering frå 1.6.2019 - korrigert saksframstilling

Sak 24/19 Hemlar til stillingar i Omsorgsløft

Sak 25/19 Bu- og omsorgstilbod til psykisk sjuke med behov for langvarige kommunale tenester

Sak 26/19 Byggerekneskap for GUS byggetrinn 1 - lokaler for GVS og karrieresenteret

Sak 27/19 Endring i gebyr og priser for 2019 - meirvediavgift på tilsyn av fyringsanlegg

Sak 28/19 Opptak av startlån 2019

Sak 29/19 Norsk reiselivsfagskule - regional delfinansiering

Sak 30/19 Søknad om serveringsløyve - Skagahøgdi Skisenter AS

Sak 31/19 Val til styret i Gol skysstasjon

Informasjon frå ordførar

Interpellasjon

19. februar

Sak 8/19 Planprogram for revisjon kommuneplanens arealdel

Sak 9/19 Stadutvikling i Gol tettstad

Sak 10/19 Forprosjekt - Utvidelse av Gol avløpsrenseanlegg

Sak 11/19 Utbyggingsavtale - Gordtomtene - del 2

Sak 12/19 Nye containerplasser Gol, sluttmelding og regnskap Sørbøl renovasjonsplass

Sak 13/19 Nye tiltak vann - Sluttmelding og regnskap prosjektnr 1906 Vannkiosk

Sak 14/19 Revidering av vedtekter for Gol barnehage gjeldande frå 1.3.19.

Sak 15/19 Vedtekter for skulefritidsordning i Gol - justering frå 1.6.2019

Sak 16/19 Overordna samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og kommunane

Sak 17/19 Lønsfastsetjing for leiarar - kap.3.4.1 i HTA

Sak 18/19 Søknad om serveringsløyve - Fornebu Pizza Gol AS

Kulturprisen

29.januar

Sak 1/19 2.gongs behandling og sluttbehandling - Sentrumskvartalet AS

Sak 2/19 Utbyggingsavtale - Gordtomtene

Sak 3/19 2.gongs behandling og sluttbehandling - detaljregulering massetak M2 - gnr. 24 bnr. 23 Bergli

Sak 4/19 Brannordning - revidert branndokument for Hallingdal Brann - og redningsteneste IKS

Sak 5/19 Rehabilitering av ADA og ombygging av underetasje ODA til omsorgsbustader

Sak 6/19 Val av barnerepresentant

Sak 7/19 Søknad om serveringsløyve - "Den lille Asiatisk Oasen" Kung Fu Express Norway AS

2018

11.desember

Sak 63/18 Prioritering av spelemiddelsøknader 2019

Sak 64/18 Sluttrapport og godkjenning av byggerekneskap Herad barnehage

Sak 65/18 Ombygging av gamle Gol ungdomsskule trinn 2 - Læringssenter og Ung Invest AIB(Arbeidsinstitutt)

Sak 66/18 Organisering av NAV Hallingdal

Sak 67/18 Søknad om endring av alminneleg skjenkeløyve - Golsfjell Alpinsenter

Sak 68/18 Budsjettjustering investeringar

Sak 69/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022, årsbudsjett 2019

20.november

Sak 55/18 Søknad om mellomfinansiering - servicebygg ved kunstgrasbane 2 Hallingmo idrettspark

Sak 56/18 Kommunalt beredskapsteam mom mobbing

Sak 57/18 Avtale om vidareføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde

Sak 58/18 Tertialrapport frå rådmannen - 2.tertial 2018

Sak 59/18 Gebyr og priser - 2019

Sak 60/18 Fastsetting av nye kommunale satsar til drift av privat familiebarnehage for 2019

Sak 61/18 Retningsliner for kontrollutvalas arbeid

Sak 62/18 Kontrollutvalets budsjett for 2019

9.oktober

Sak 51/18 Hallingdal Næringshage AS - sal av aksjepost

Sak 52/18 Kafé Makalaus. Evaluering og vidareføring av drift

Sak 53/18 Selskapsavtale Sør - Øst 110 IKS

Sak 54/18 Søknad om serveringsløyve - Gol Kebab og Pizza AS

4.september

Sak 37/18 Personalbase Kristenbråten

Sak 38/18 Avlastning barn og unge - organisering og oppretting av heimlar

Sak 39/18 Infosak - Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2018-2021

Sak 40/18 Ny utgreiing - Etablering av sentrumsnære bålplassar - turmål og samtalereana

Sak 41/18 Ny handsaming skuleskyss - revisjon av retningslinene for skuleskyss i Gol kommune

Sak 42/18 Høyring - selskapsstrategi for Kommunerevisjon IKS

Sak 43/18 Revidering av energi - og klimaplan for Gol kommune - 2.gongs handsaming og godkjenning

Sak 44/18 Forskrift om utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel på eng

Sak 45/18 Høyring av revisjonsdokument for regulering av Uste - Hallingdalsvassdraget

Sak 46/18 Sal av kommunale bustader til GKE AS - prisfastsetjing og kjøpekontrakt

Sak 47/18 Søknad om endring av alminneleg skjenkeløyve - Halling AS

Sak 48/18 Søknad om fritak frå politiske verv

Sak 49/18 Møteplan for 2019

Sak 50/18 Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2019 - fastsetjing av røystestad og opningstid

12.juni

Sak 24/18 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - sluttbehandling

Sak 25/18 Tertialrapport frå rådmannen - 1.tertial 2018

Sak 26/18 Årsmelding 2017 - Gol kommune

Sak 27/18 Årsrekneskap og disponering av årsresultat 2017 for Gol kommune

Sak 28/18 Ivaretakelse av kommunens eigarskap i Vestreviken 110 IKS 

Sak 29/18 Samorganisering av Hallingdal Krisesenter og psykisk helse i Gol

Sak 30/18 Sambuargaranti i Gol kommune

Sak 31/18 Oppretting av heimel i heimetenseta etter budsjettjustering k-sak 89/17

Sak 32/18 Behov for oppretting av heimlar heimetenesten til personar med utviklingshemming

Sak 33/18 Sluttmelding og rekneskap ny avkøyring rv7 og nytt VA i Gol sentrum

Sak 34/18 Petterbråten II B4 bustadfelt - gjennomføringsavtale for utbygging av infrastruktur

Sak 35/18 Søknad om mellomfinansiering frå Foreningen GUR - Gol aktivitetspark del 1 - pumptrack

Sak 36/18 Opptak av startlån 2018

8.mai

Sak 18/18 Kvalitetsplan for Gol skule

Sak 19/18 Samla økonomisk oversikt for Hallingmoutbygginga

Sak 20/18 Sluttmelding og regnskap kaldtlager Gol renseanlegg

Sak 21/18 Sparetiltak folkevalde 2018

Sak 22/18 Orienetering om rehabilitering Gol ungdomsskule

Sak 23/18 Forbod mot heliumsballongar

Interpellasjon

Orientering frå Visit Gol

Orienteringar frå ordførar

Referatsaker

Skuledebatt

20.mars

Sak 5/18 Ombygging Gol ungdomsskule - lokale til Buskerud Fylkeskommune

Sak 6/18 Fysiske endringar og økonomiske konsekvensar ved omgjering av Herad barnehage

Sak  7/18 Gol idrettsarena - sluttrapportog godkjenning av byggerekneskap

Sak 8/18 Søknad om mellomfinansiering - rehabelitering av lysløype Solseter

Sak 9/18 Læringssenteret - tilstandsrapport 2017

Sak 10/18 Gol skule - tilstandsrapporten 2017

Sak 11/18 Tillegg til gebyrregulativet for 2018 - slam og renovasjon

Sak 12/18 Endring av vedtekter for Gol Kommunale Eigedomar AS

Sak 13/18 Val i styret til Gol skysstasjon

Sak 14/18 Val av nytt varamedlem til kontrollutvalet for perioden 2015 - 2019

Sak 15/18 Suppleringsval til valnemd for perioden 2015 - 2019

Sak 16/18 Søknad om sjenkeløyve - Golsfjellet Alpinsenter AS

Sak 17/18 Vesviken 110 IKS - endring av selskapsavtale

Orienteringar frå ordføraren

Utdeling av kulturprisen

30. januar

Sak 1/18 2.gangs behandling og sluttbehandling - Detaljregulering Storøyne del 1

Sak 2/18 Budsjett 2018 - Forslag til innsparing

Sak 3/18 Sikring av Renslo som friluftsområde

Sak 4/18 Sluttmelding og reknskap på Var-prosjekter 2017

Orientering frå ordføraren-Krokeide

Referatsaker

Utdeling for lang og tru teneste

Åpen post

2017

12. desember

94/17 Prioritering av spillemiddel søknader 2018

95/17 Rehablitering av Gol helsetun

96/17 Selskapsavtale 2018 - IKA Kongsberg

97/17 Endring av selskapsavtale - Hallingdal brann og redningsteneste

98/17 Pris-og gebyr-reglement samt pris og gebyr 2018

99/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021, årsbudsjett 2018

Delegerte saker

21.november

Sak 79/17  2. gangs behandling og sluttbehandling - Regulering byggeområde Oset del III

Sak 80/17  Storefjellstølen - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 81/17  Utbyggingsavtale for Storefjellstølen

Sak 82/17  Avhending og forvaltning av kommunale bustader i Gol kommune

Sak 83/17  Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021 for                        Gol kommune

Sak 84/17  Masterplan Hallingmo - vegen vidare

Sak 85/17  Friluftslivskartlegging i Gol kommune - vidare bruk av kunnskap

Sak 86/17  Tertialrapport fra rådmannen - 2. tertial 2017

Sak 87/17  Budsjettjustering - investeringsprosjekt - samfunn og utvikling

Sak 88/17  Sluttoppgjør diverse investeringsprosjekt

Sak 89/17  Budsjettjustering 2017

Sak 90/17  Prinsippsak - beholdning og bruk disposisjonsfond

Sak 91/17  Eigarskapsmelding - revisjon kapittel 4

Sak 92/17 Reglement for kommunale vigslar i Gol kommune

Sak 93/17 Søknad om salsløyve for alkohol gr.1 - Spar Gol

10.oktober

Sak 72/17 Utbyggingsavtale for Storefjellstølen

Sak 73/17 Risiko og sårbarheitsanalyse for Gol kommune

Sak 74/17 Fastsetting av kommunale satsar til drift av privat familiebarnehage for 2018

Sak 75/17 Finansering og igangsetting av ombygging til barnehage - Herad

Sak 76/17 Kontrollutvalgets budsjett for 2018

Sak 77/17 Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal

Sak 78/17 Drøfting av saker til representantskapsmøte i Kommunerevisjonen IKS

5.september

Sak 54/17 2.gongs behandling og sluttbehandling - Revidering av detaljplan for Hemsedal GolfAlpin III (F8 og F11)

Sak 55/17 Signert utbyggingsavtale for Utviklingsområde Eikredammen - F8 Hemsedal kommune og F 11 Gol kommune

Sak 56/17 Forslag til ny Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr

Sak 57/17 Gol kommunes svar på BFK sitt handlingsprogram for samferdsel 2018-2021

Sak 58/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphald på sjukeheim 2.gongs behandling

Sak 59/17 Oppfølging av ernæring og endring i måltidsrutiner for heimebuande og institusjon

Sak 60/17 Gol kommune som komersiell aktør og drivar av Kafé Makalaus

Sak 61/17 Mat og måltider i skule og barnhagar

Sak 62/17 Val av barnerepresentant

Sak 63/17 Skatteoppkrevjaren i Hallingdal - fordeling av kostnader

Sak 64/17 Gol Idrettsarena - utlånsavtale

Sak 65/17 Endring av saksbehandling av sals- og skjenkegebyr

Sak 66/17 Reglement for folkevalde organ i Gol kommune - revidering av pkt. 4.2. om interpellasjonar

Sak 67/17 Møteplan for 2018

Sak 68/17 Søknad om fritak frå politiske verv

Sak 69/17 Søknad om fritak frå politiske verv

Sak 70/17 Søknad om fritak frå politiske verv

Sak 71/17 Suppleringsval til Utval for kultur og levekår

Ordførarens orienteringar

Open post 

13.juni

Sak 36/17 Revidert forskrift for avfallsbehandling i Gol kommune

Sak 37/17 Kommuneplanens samfunnsdel - stadfesta planprogram

Sak 38/17 Planprogram for revisjon av kommunedelplanen for Gol tettstad

Sak 39/17 Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021 -sluttbehandling

Sak 40/17 Golberggutu boligfelt - Gjennomføringsavtale for utbygging av infastruktur

Sak 41/17 Tertialrapport frå rådmannen - 1. tertial 2017

Sak 42/17 Rådmann si årsmelding 2016 - Gol kommune

Sak 43/17 Årsreknskap 2016

Sak 44/17 Disponering av årsresultat 2016

Sak 45/17 Tilskot tilpasning samt opptak av startlån 2017

Sak 46/17 Retningsliner for tildeling av startlån - revisjon
                 Retningsliner for tildeling av tilskot - tilpasning

Sak 47/17 Søknad om lån frå NMK Gol

Sak 48/17 Gol skule - sluttrapport og godkjenning av byggerekneskap

Sak 49/17 Saksdokument forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukehiem i Gol kommune

Sak 50/17 Arbeidsgruppe - Helse og omsorg

Sak 51/17 Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal

Sak 52/17 Kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk - uttale til Finansdepartementet

Sak 53/17 Søknad om skjenkeløyve og serveringsløyve - Halling AS avdeling Stugu

Orienteringar

Orienteringar frå ordføraren

Interpellasjon frå Roger Toppen om fattigdom 

Sak 27/17 Forskrift for avfallsbehandling i Gol kommune

Sak 28/17 Vikojordet og delar av Storøyne - utbyggingsavtaler

Sak 29/17 Framsikt - Verktøy for virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging

Sak 30/17 Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv. 7 Sokna - Ørgenvika

Sak 31/17 Fastsetjing av gebyr for sal av alkoholhaldig drikk 2017

Sak 32/17 Fastsetjing av gebyr for skjenking av alkoholhaldig drikk 2017

Sak 33/17 Søknad om serveringsløyve - Kafe Makalaus

Sak 34/17 Søknad om løyve for sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Sak 35/17 Fleirbrukshallen - namneforslag

Orientering om Torstadvegen og tilsyn

Interpellasjon ved Roger Toppen

Open post

Sak 22/17 Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2026

Sak 23/17 Lokal handlingsplan for Hallingdal, mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Sak 24/17 Skuleskyss - retningsliner i Gol kommmune

Sak 25/17 Medlemsskap Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)

Sak 26/17 Suppleringsval varamedlemmer Utval for Kultur og Levekår

Referatsaker

Sak 15/17 Kommuneplanarbeid i Gol kommune 2016-2019 - organisering og finansiering

Sak 16/17 VA - ledningsanlegg Klemma Gol avfallsmottak - Prosjektrekneskap/Prosjektavslutning prosjekt 029 og 089

Sak 17/17 Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - revidering av selskapsavtale

Sak 18/17 Val til styret i Gol skyssstasjon

Sak 19/17 Val av styret i Gol kommunale eigedomar AS

Sak 20/17 Val av styrerepresentant til Hallingdal Kraftnett AS

Sak 21/17 Anbod-nytt saltak Gol renseanlegg

Interpellasjon

Kulturprisen Per Lie

Sak 1/17 Prinsippsak utleige i eksisterande og framtidige reguleringsplanar - Ny behandling

Sak 2/17 Ekspropriasjon - gnr.9 bnr.306 og gnr.10 bnr.4

Sak 3/17 Klage frå Statens Vegvesen - b4 Reguleingsplan Petterbråten II budstadfelt

Sak 4/17 Vann og avløpsanlegg for Skutuset reguleringsplan - eigarskap og driftsansvar

Sak 5/17 Forskrift for avfallsbehandling i Gol kommune

Sak 6/17 Innspel til handlingsprogram for riksvegar 2018-2021 (23)

Sak 7/17 Tilstandsrapport 2015-2016 - Gol skule, Gol ungdomsskule og Læringssenteret

Sak 8/17 Oppretting av ny barnehage i Herad - kostnadskalkyle for ombygging av Herad skule til barnehage

Sak 9/17 Deligeringsreglement for Gol kommune

Sak 10/17 Oppfylging av evalueringsrapport - Hallingdal barnevernteneste

Sak 11/17 Brannsamarbeid Hallingdal

Sak 12/17 Vestviken 110 IKS - anmodning om vedtak om endring i selskapsavtalen

Sak 13/17 Suppleringsval varamedlemmer Utval for Natur og Næring

Sak 14/17 Søknad om skjenkeløyve - Untatt etter off.loven Offl §13 Jf Fvl §13 1. ledd nr.1

Gåver til ansatte  25 år

Orientering av kommunalsjef Aud Torill Sæbø vedr. Torstadvegen

2016

Interpellasjon

Sak 106/16 Tertialrapport frå rådmnnen - 2. tertial 2016

Sak 107/16 Rullering av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2016 og prioriteringav spillemiddel søknader 2017

Sak 108/16 Planstrategi for Gol kommune - 2. gongs behandling

Sak 109/16 Eiendomsskatt på kraftverk 2017 - kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk

Sak 110/16 Delegering av mynde til valstyret

Sak 111/16 Delegeringsreglement - revidering

Sak 112/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017 - 2020, budsjett 2017

Sak 89/16 Økonomireglement Gol kommune

Sak 90/16 Finansreglement Gol kommune

Sak 91/16 Pris- og gebyrer 2017

Sak 92/16 Fastsetting av nye kommunale satsar til drift av privat barnehage for 2017

Sak 93/16 Barnehagestruktur i Gol - ulike alternativ

Sak 94/16 Revidering av energi og klimaplan fo Gol kommune - Godkjenning av planprogram

Sak 95/16 Rehabeliterin av vannledningssystem Herad - Sluttregnskap

Sak 96/16 Klage på reguleringsplan for Petterbråten II-b4 frå Petterbråten Vel

Sak 97/16 Omorganisering i helse og omsorg

Sak 98/16 Reglement for folkevalde organ i Gol kommune - revidering

Sak 99/16 Sivilforsvaret - Lokalisering av lager

Sak 100/16 Uttale om KVU RV.7 og RV.52 Gol - Voss

Sak 101/16 Forslag til effektivisering av lokal struktur - Nærpolitireformen i Sør-Øst politidistikt - Uttale frå Gol kommune

Sak 102/16 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

Sak 103/16 Søknad om fritak frå politisk verv

Sak 104/16 Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Sak 105/16 Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 - unntatt etter offentlighetsloven Offi §13 1. ledd nr. 1

Sak 72-16 Detaljregulering - Golbergsgutu b5 - 2.gangsbehandling og sluttbehandling

Sak 73-16 Utbyggingsavtale for Utviklingsområde Eikredammen - F8  Hemsedal kommune og F11 Gol kommune

Sak 74-16 Prosjektplan - Hallingmo Idrettshall

Sak 75-16 Budsjettjustering 2016

Sak 76-16 Gebyr- og pris.regulativ - reglar og heimel for utskriving

Sak 77-16 Forslag til priser og gebyr 2017 - UNN sitt område - TREKT

Sak 78-16 Arbeidsgjevarpolitisk plattform Gol kommune 2015 - 2019

Sak 79-16 Arbeidsreglement for Gol kommune

Sak 80-16 Felles handlingsplan for folkehelse

Sak 81-16 Søknad om serveringsløyve - The Galaxy - Sanmugam

Sak 82-16 Søknad om fritak frå politiske verv

Sak 83-16 Suppleringsval til formannskap

Sak 84-16 Suppleringsval til valstyret

Sak 85-16 Suppleringsval til alminnelig klagenemnd

Sak 86-16 Val av nytt medlem til Hallingtinget

87-16 Unntatt offentlighet, Offl§ 13 jf. Fvl § 13 1. ledd nr. 1

88-16 Unntatt offentlighet, Offl§ 13 jf. Fvl § 13 1. ledd nr. 1

Sak 65-16 Detaljreguleringsplan for Bue, F14. 2.gongs behandling og sluttbehandling

Sak 66-16 Utbyggingsavtale for Bue hyttefelt

Sak 67-16 Tertialrapport frå rådmann - 1.tertial 2016

Sak 68-16 Stønad til livsopphold etter statens rettleiande satsar

Sak 69-16 Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - fastsetting av valdag

Sak 70-16 Møteplan for 2017

Sak 71-16 Søknad om fritak frå kommunale ombod

Interpellasjon om offentleg innsyn i Gol kommune

Interpellasjon om skattekontoret på Gol

Sak 46-16 Reguleringsplan for Klemmavegen 6  - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 47-16 Reguleringsplan for Gol Vest næringspark - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 48-16 Reguleringsplan Petterbråten II boligfelt (b4) - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 49-16 Prinsippsak - Krav til utlreige i eksisterande og framtidige reguleringsplanar

Sak 50-16 Vedtekter SFO Gol kommune. Endring frå 01.08.16

Sak 51-16 Elevane sitt psyko-sosiale arbeidsmiljø. Førebyggjande tiltak Nye Gol skule

Sak 52-16 Nye vedtekter for næringsfondet i Gol kommune

Sak 53-16 Årsreknskap 2015 - Gol kommune

Sak 54-16 Disponering av årsresultat 2015

Sak 55-16 Skjenkeløyve for alkohol 2016-2020

Sak 56-16 Salsløyve for alkohol 2016-2020

Sak 57-16 Skjenkeløyve for alkohol 2016-2020 - Vesle Skaugum

Sak 58-16 IKA Kongsberg - endring av selakpsavtale

Sak 59-16 Plan for avfall og slam 2015-2019

Sak 62-16 Kommunereformen  Gol og Nes - avsluttande behandling

Sak 63-16 Avkøyring  Storøyne - valg av entreprenør og finansiering

Sak 64-16 Fleirbrukshall på Hallingmo - valg av entreprenør og finansiering

Sak 39-16 Årsmelding 2015 - Gol kommune

Sak 40-16 Årsmeldingar og reknskap for 2015 - eksterne

Sak 41-16 Tilsettingsreglement Gol kommunehus - revidert 2016

Sak 42-16 Statleg asylmottak - Styrking av tenester i Gol kommune

Sak 43-16 Søknad om lån frå Gol IL - Etablering av kunstgrasbane 2 på Hallingmo

Sak 44-16 Alkoholpolitiske retningsliner 2016-2020 for Gol kommune

Referatsaker

Sak18-16 EPC fase 2 og energimerking av kommunal bygg i Gol

Sak 19-16 Sanering av høgspentanlegg - Hallingmo

Sak 20-16 Budsjettrutine - årshjul

Sak 21-16 Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 3, endring av skjemkeareal og stedfortreder

Sak 22-16 Kommunereform - framdrift, innbyggarmedverknad og budsjett

Sak 23-16 Søknad om fritak frå politiske ombod i Gol kommune

Sak 24-16 Suppleringsval til formannskap og hovudutval

Sak 25-16 Nyval av varaordførar

Sak 26-16 Suppleringsval til valstyret

Sak 27-16 Suppleringsval til styre for Åste og Halvor Jondalens legat

Sak 28-16 Val av nytt medlem til Hallingtinget

Sak 29-16 Suppleringsval - råg for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Sak 10-16 Oppretting av stillingsheimlar Læringssenteret Gol

Sak 11-16 Kompetanse for kvalitet - Strategi for vidareutdanning av lærarar i grunnskulen i Gol fram mot 2025

Sak 12-16 Organisering av skuledagen og skuleveka ved Nye Gol skule

Sak 13-16 Oversiktsdokument folkehelse Gol 2015

Sak 14-16 Kommunereform - Utredning Nes og Gol

Sak 15-16 Eigarskapsmelding

Sak 16-16 Endring av reguleringsplan, Hemsedal Golf Alpin F8 (Hemsedal) og F11 (Gol)

Sak 17-16 2.gangsbehandling og sluttbehandling - Reguleringsplan for Åsli

Intepellasjon om mobbing Gol ungdomsskule

Sak 1-16 Organisasjonsstruktur - Gol kommune

Sak 2-16 Ny organisasjonsstruktur i helse- og omsorgsavdelinga i Gol kommune

Sak 3-16 Sanering av eksisterande høgspentanlegg

Sak 4-16 Strategiplan - Den kulturelle skulesekken 2016-2020

Sak 5-16 Val til styret i Gol kommunale eigedomar AS

Sak 6-16 Val til kommunerevisjonen IKS

Sak 7-16 Val til styret i Gol skysstasjon

Sak 8-16  Val til Gol sentrum AS

Sak 9-16 AS Vinmonopolet - søknad om fornying av salsløyve for brennevin, vin og sterkøl

Jubilantar Gol kommune

Utdeling av kulturprisen for 2015

2015

Sak 1-15 Oppretting av heimel i fysioterapitenesta

Sak 2-15 Revidert samarbeidsavtale om Hallingdal barnevensteneste

Sak 3-15 Godtgjering til leiar, nestleiar og medlemer av plan og byggenemda frå 1. januar 2015

Sak 4-15 Høyring - overføring av skatteinnkrevjing til Skatteetaten

Sak 5-15 Høyring - overføring av skatteinnkrevjing til Skatteetaten

Sak 6-15 Val til styret i Gol skysstasjon

Sak 7-15 Administrativ ressurs ny skule i Gol - Struktur skule og kultur

Sak 8-15 Skagahøgdi fjellgrend - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 9-15 Val av barnerepresentant

Sak 10-15 Permisjonsreglement - revidering

Sak 11-15 Idrettshall Hallingmo - eigarstruktur - anbudsutsending

Sak 12-15 Totteskogen rulleskianlegg - ny søknad frå Hemsedal IL

Sak 14-15  Byggerekneskap - Vesterhuset barnehage

Friluftlivets år

Referatsaker

19.mai

Sak 15-15 Reguleringsplan - Del av Petterbråten B2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 16-15 Søknad om salsløyve for alkohol - Torp Dagligvare AS

Sak 17-15 Fastsetjing av gebyr for sal av alkoholhaldig drikk 2015

Sak 18-15 Fastsetjing av gebyr for skjenking av alkoholhaldig drikk 2015

Sak 19-15 Salg av kommunale formålsbygg

Delegerte referatsaker

Interpellasjon

Opprop-sikker skuleveg

Sak 20-15 Administrasjonsstruktur i Gol kommune

Sak 21-15 Felles leiing for Breidokk og Hallingmo barnehage som ei fast ordning frå august 2015

Sak 22-15 Alternative konsekvensar med bakgrunn i redusert søking på barnehageplassar frå august 2015

Sak 23-15 Bosetting av flyktningar i 2015

Sak 24-15 Arbeidsmiljøloven - Hvordan skal Gol kommune følge opp endringene i 2015

Sak 25-15  Bygg og drift - Gol Byggdrift KF - overføring av prosjekt frå 2014 - 2015

Sak 26-15  Trafikksikkerhetsplan Gol kommune 2015 - 2018

Sak 27-15  Saka vart trekt då formannskapet utsette saka i møte 11.06.2015

Sak 28-15  Reguleringsplan for deler av Storøyne og Pers Resort. Ny 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 29-15  Kommnestyrets innspel til Buskerud fylkeskommune sitt utkast til Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016 - 2020

Sak 30-15 Gol Byggdrift KF - Årsreknskap 2014 

Sak 31-15 Årsmelding 2014 - Gol kommune

Sak 32-15 Årsreknskap 2014 - Gol kommune

Sak 33-15  Disponering av årsresultat 2014

Sak 34-15  Årsmeldingar og årsrekneskap for interkommunale samarbeidsorgan og tiltak 2014

Sak 35-15  Idrettshall - resultat av anbodskonkurranse

Sak 36/15 Saka vart trekt då formannskapet utsette saka i møte 11.06.2015

Sak 37/15 Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve - Untatt etter offentlighetsloven Offl § 13 Jf Fvl § 13 1. ledd nr 1

Sak 38-15 Høyring-Eigedomsbeskatning av arbeidsmaskinar m.v. i verk i bruk

Sak 39-15 Tertialrapport fra rådmannen - 1. tertial 2015

Sak 40-15 Budsjettjustering 2015

Sak 41-15 Avhending og/eller anna forvaltning av eigedomsmassen i Gol kommune

Sak 42-15 Medbestemming i Gol kommune - Saka vart utsett

Sak 43-15 Strategisk kompetanseplan for Gol kommune - Saka vart utsett

Sak 44-15 Reviderte retningsliner for påskjønningsgåver - Saka vart utsett

Sak 45-15 Sal av alkohol valdagen

Sak 46-15 Søknad om skjenkebevilling og serveringsløyve - Ming Bejing House

Sak 47-15 Idrettshall - Saka vart utsett

Sak 47/15 Hallingmo idrettshall - organisering samt rammer for bygging

Sak 48/15 Medbestemming i Gol kommune

Sak 49/15 Strategisk kompetanseplan for Gol kommune

Sak 50/15 Revidert retningsliner for påskjønningsgåver

Sak 62/15 Isbane Tisleifjorden 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 63/15 Reglement for foreldrebetaling i barnehage og endring av vedtektene for Gol barnehage

Sak 64/15 Tilstandsrapport for 2014 og vår 2015 Gol skule og Gol ungdomsskule

Sak 65/15 Krav om lovligheitskontroll k-sak 41/15

Sak 66/15 Evaluering av Hallingdal barnevernsteneste

Sak 67/15 Selskapskontroll Retura Val-hall AS

Sak 68/15 Kommunerevisjon IKS -  endring av selskapsavtalen

Sak 69-90/15 Valg

Sak 91/15 Møteplan for 2016

Delegerte saker

Referatsaker

Sak 92/15 Tertialrapport frå rådmannen - 2. tertial 2015

Sak 93/15 Organisering av plan og byggenemd i Gol kommune

Sak 94/15 Regulering Hagaskogen boligområde - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 95/15 Hallingmo idrettshall - anbod og organisering

Sak 96/15 Rullering av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2016, og prioritering av spillemiddel søknader 2016.

Sak 97/15 Lokaler til Læringssenteret Gol

Sak 98/15 Anmoding om busetting av flyktningar 2016-2019.

Sak 99/15 Aksjonæravtale for Vinn AS

Sak 100/15 Fastsetting av nye kommunale satsar til drift av privat familiebarnehage frå 2016

Sak 101/15 Vidareføring av prosjektperioden for vannområde Hallingdal 2016 - 2021

Sak 102/15 Vidareføring av prosjektperioden for vannområde Valdres, 2016-2021

Sak 103/15 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016.

Interpellasjon

2014

1_Vikojordet-delar_Storøyne-utbyggingsavtaler.mp3

2_Hallingdal_museum-konsolidering.mp3

3_Hallingkastet_pub_pizza-søknad_løyver.mp3

4_Hallingdal_kraftnettAS-endring_aksjonæravtalens_pkt5.mp3

5_Lovlighetskontroll_k-sak_55-13.mp3

6_Val_styret_Hallingdal_Renovasjon_IKS.mp3

7_Val_styret_Gol_SkysstasjonAS.mp3

8_Val_Gol_sentrumAS.mp3

9_Val_styret_Gol_byggdrift_kommunalt_foretak.mp3

10_Val_styret_Gol_kommunale_EigedomarAS.mp3

Delegerte-referatsaker.mp3

12_Grunnlovfesting_lokale_sjølvstyret.mp3

13_Forsøksordning_etablering_snøscooterløyper_Gol_kommune-stadfesting_forskrift.mp3

14_Reguleringsplan_Nerebekken_K2-2_gangs_behandling_sluttbehandling.mp3

Delegert-referatsaker.mp3

15_Ny_pensjonsordning_folkevalde.mp3

16_Hallingmo-storleik_plassering_idrettshall.mp3

17_Overføring_elever_frå_Herad_til_Gol_skule.mp3

18_Forvaltningsrapport_Gol_helsetun.mp3

19_Buskerudmuseene-driftsavtale_val_rådsmedlem.mp3

20_Styringsdokument_organisering_17-mai.mp3

21_Omorganisering_tekniske_avd-Gol_byggdrift.mp3

22_Forslag_utbyggingsavtale_Hemsedal_Golf_Alpin.mp3

23-24_Suppleringsval.mp3

Delegerte-og-referatsaker.mp3

26-14 Beitebruksplan for Gol kommune.mp3

27-14 Hemsedal golf alpin F 11 2. gangs behandling og sluttbehandling.mp3

28-14 Årsmeldingar og årsrekneskap 2013 for interkommunale samarbeidsorgan og tiltak.mp3

29-14 Drift av skolekorps i Gol.mp3

30-14 Soknad om skjenkebevilling Kjerstis mat og vinhus.mp3

31-14 Fastsetjing av gebyr for sal av alkoholhaldig drikk 2014.mp3

32-14 Fastsetting av gebyr for skjenking av alkoholhaldig drikk 2014.mp3

33-14 Suppleringsval varamedlem utval for kultur og levekår.mp3

34-14 Val til kommunenes opplæringskontor IKS.mp3

35-14 Utviklingsprogram byregioner.mp3

Interpellasjon frå Leif Norhaug.mp3

Sak 36-14 IKT-samarbeid i Hallingdal

Sak 37-14 Årsmelding for 2013 for Gol Byggdrift Kommunalt foretak

Sak 38-14 Årsrekneskap for 2013 for Gol Byggdrift Kommunalt foretak

Sak 39-14 Årsmelding 2013 for Gol kommune

Sak 40-14 Årsrekneskap 2013 for Gol kommune

Sak 41-14 Disponering av årsresultat 2013

Sak 42-14 Skulekorps - redusert drift

Sak 43-14 Søknad om skjenkebevilling, Skysskroa AS

Sak 44-14 Kommunestruktur - faktasak

Interpellasjon

Sak 45-14 Nye Gol skule - Bygging og finansiering

Sak 46-14 Utbyggingsavtale Oset hyttefelt del II

Sak 47-14 Reguleringsplan for Oset hyttefelt del II, 2 gangs behandling og sluttbehandling

Sak 48-14 Heslaledningen I og II - Avslutting av prosjekt

Sak 49-14 Tilstandsrapport for grunnskulen i Gol 2013

Sak 50-14 Forvalting av kommunale bustader og formålsbygg

Sak 51-14 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Sak 52-14 Suppleringsval til eksisterande beredskapsråd i Gol kommune

Sak 53-14 Møteplan for 2015 

Sak 55-14 Budsjettjustering 2014

Sak 56-14 Økonomi ved endring av barnehagestrukturen i Gol kommune

Sak 57-14 FV 51 Hesla bru -Sislevegen, fortau og gang/sykkelveg-sluttbehandling i Utval for Natur og næring og kommunestyret

Sak 58-14 Reguleringsplan for område K-B4 og K-N1(Eidsgaard)
2. gangs behandling og sluttvedtak i kommunestyret

Sak 59-14 Detaljplan for deler av Østre Einarset, K1 - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Sak 60-14 Utbyggingsavtale - K1, Einarset Østre

Sak 61-14 Deltaking i forsøk med røysterett for ungdom ved kommunestyrevalet i 2015

Sak 62-14 Kommunestyre - og fylkestingvalet 2015 - fastsetjing av valdag og røystekrins

Sak 63-14 Søknad om skjenkebevilling  - Cafe Ceylon AS

Interpellsjon frå Gol krf

Interpellasjon frå Gol høgre

Sak 64-14 Kriterium for tildeling av helse og omsorgstenester i Gol kommune

Sak 65-14 Tertialrapport - Gol kommune - pr. august 2014

Sak 66-14 Sjølvkost - gebyr plan - og byggesaksbehandling samt matrikkel-og oppmålingsforetning

Sak 67-14 Framlegg til Næringsplan i Gol kommune, sluttbehandling

Sak 68-14 Interesseselskapet RV52 - stifting av selskap

Sak 69-14 Reduksjon av energiforbruket i kommunale bygg i Gol

Sak 70-14 Kjøp av aksjepost - Hallingdal Næringshage AS

Sak 71-14 Eigerskapsmelding - revisjon kapittel 4

Delegerte referatsaker

Spørjetimen

Sak 73-14 Reguleringsplan for Sagtomta- 2 gangs behandling og sluttbehandling

Sak 74-14  Rullering av Plan og idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 201316 og prioritering av spelemiddelsøknader 2015

Sak 75-14 Idrettshall- Vidare fremdrift

Sak 76-14 Kommunereform- lokale og regionale prosessar- KS si medverknad

Sak 77-14 Lokalmedisinske tenester Hallingdal- Samhandlingsleiar, felles folkehelsekoordinator og kompetanse/ lærings- og mestringskoordinator

Sak 78-14 Høyring av Forvaltningsplan for vannregion Vest- Viken 2016-2021

Sak 79-14 Behandling revidering av hovudplan for vassforsyning Gol kommune 2014-2023, etter høyringsrunde

Sak 80-14 Behanlding av hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune 2014-2023, etter høyringsrunde

Sak 81-14 Oppretting av stillingsheimlar- overføring av stillingar frå Gol Byggdrift KF

Sak 82-14  Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018

Sak 83-14 Interkommunalt samarbeid for interkommunale idrettsanlegg

Kulturprisen