vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vilt- og innlandsfiskenemda

Vilt- og innlandsfiskenemda

Her finn du sakspapir til vilt- og innlandsfiskenemda.

Medlemmer: Vara i rekkjefølgje:
Astrid Myro Rust 1. Dag Stemsverk
Paul Ole Kleven 2. Birgit Kristin Rust
Birger Bjørnebekk 3. Sondre Hagen
   
Leiar: Nestleiar:
Paul Ole Kleven (tlf. 916 73 939) Astrid Myro Rust