vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

UKL (utval for kultur og levekår)

Utval for kultur og levekår 2015- 2019

Her finn du sakspapir for UKL.

 Medlemmar: Vara til fellesliste for AP, V, KRF, SV og FRP rekkjefølgje: 
Jan Kattenberg (V) 1. Tor Helge Bergh (FRP)
Magne Øynebråten (AP) 2. Vlasta Sundmoen (V)
Martha Nistad (AP) 3. Marit Hjallen (AP)
Live Synnøve Surlien (SV) 4. Bjørn Åke Økland (KRF)
 

5. Ludvig Munkejord (KRF)

  6. Kristin Gabrielsen (FRP)
   
   Vara til fellesliste for H og SP rekkjefølgje:
Kristin Bakke Haugen (SP)  
Helge Svarstad (H)  2. Per Lie (SP)
Kari Birgit Møllerplass (SP) 3. Ligia Barrios Lagmanndokk (H)
  4. Ole Kai Midtgård (SP)
  5. Vidar Nerheim (H)
  6. Inger Synnøve Steinmoen (SP)
  7. Helge Carlstrand (H)
   
Leiar: Nestleiar:
Jan Kattenberg (v) Martha Nistad (AP)