vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nemder for eigedomsskatt

Sakkunnig takstnemnd

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkjefølgje:
Elisabeth Jacobsen Vännback 1. Kåre Lybekk 
Ludvig Munkejord  2. Gunn- Astrid Frøysok 
Åse Berit Lio 3. Kristin Gabrielsen 
   
Leiar: Nestleiar:
Elisabeth Jacobsen Vännback Ludvig Munkejord

Sakkunnig ankenemnd

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkjefølgje:
Bodil Sortebråten  1. Hallgeir Haugen 
Tone Vik  2. Leif Norhaug 
Vidar Nerheim  3. Ola Kjell Hodnungseth 
Wenche E. Olsen  4. Helge Carlstrand 
Erling Haugen   
Tor- Helge Bergh   
   
Leiar: Nestleiar:
Wenche E. Olsen  Erling Haugen