vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet 2015- 2019

Medlemmar: Vara i rekkjefølgje:
Sigrun Eng (AP) - kommunestyremedlem 1. Gudmund Brekko (AP)
Tore Ness (H) - kommunestyremedlem 2. Helge Carlstrand (H)
Tore Dag Skjerdal (SP) 3. Åse Berit Lio (SP)
   
Leiar: Nestleiar:
Tore Dag Skjerdal (SP) Tore Ness (H)

 

Kontaktinformasjon til kontrollutvalga:

Kontrollutvalssekretær, Trøimsvegen 9A, 3560 Hemsedal
Epost: hanne.wengen@gol.kommune.no
Heimesida: www.kommunerevisjoniks.no
Mobil 916 05 108

Saksdokument

På heimesida til kommunerevisjon finn du dei nyaste saksdokumenta (frå 2015)

Saksdokument for 2012 - 2014
2014

Møteinnkalling til møte i Kontrollutvalet 09.10.2014

Møteprotokoll for møte 09.10.2014

Møteinnkalling til møte i Kontrollutvalet felles for Hallingdal 26.06.2014

Revidert møteinnkaling 26.06.2014

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Møteprotokoll for møte 26.06.2014

Møteinnkalling til møte i Kontrollutvalet 06.05.2014

Møteprotokoll for møte 06.05.2014

Møteinnkalling til møte i Kontrollutvalet 07.02.2014

Oppdatert møteinnkalling 07.02.2014

Ny oppdatert møteinnkalling 07.02.2014

Møteprotokoll 07.02.2014

 

2013

Møteinnkalling fellesmøte for Kontrollutvala i Hallingdal 18.10.2015

Vedlegg 1

Møteprotokoll for fellesmøte for Kontrollutvala i Hallingdal 18.10.2013

Møteinnkalling Kontrollutvalet i Gol 18.10.2013

Møteprotokoll Kontrollutvalet i Gol 18.10.2013

Møteinnkalling Kontrollutvalet 27.05.2013

Møteprotokoll Kontrollutvalet 27.05.2013

Møteinnkalling fellesmøte for Kontrollutvala i Hallingdal 08.05.2013

Møteprotokoll fellesmøte for Kontrollutvala i Hallingdal 08.05.2013

Vedlegg 1

Møteinnkalling Kontrollutvalet 18.04.2013

Møteprotokoll Kontrollutvalet 18.04.2013

 

2012

Møreprotokoll Kontrollutvalet 23.11.2012

Møreprotokoll Kontrollutvalet 25.10.2012

Møteinnkalling til Kontrollutvalet 26.06.2012

Møteprotokoll til Kontrollutvalet 26.06.2012

Møteinnkalling til Kontrollutvalet 07.06.2012

Møteinnkalling til Kontrollutvalet 07.06.2012

Møteprotokoll til Kontrollutvalet 07.06.2012

Møteprotokoll til Kontrollutvalet 07.06.2012