vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal representasjon i andre styre og råd

Forstandarskapet i Sparebank 1 Hallingdal

Medlem: Varamedlem:
Bjørn Søgnen  Kari Jegleim

Gol kyrkjeleg fellesråd

Medlem: Varamedlem:
 Ordførar Heidi Granli (AP)  Formannskapsmedlem Roger Toppen (H)

 

Gol Museumslag

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkjefølgje:
Arne Braathen 1. Gunhild Sørum 
Roger Toppen (H) 2. Runar Foss 

  

Gol Taxi Gol Drosjesentral BA

Medlem: Varamedlem:
Embrik Karslegard  Helge Carlstrand 

 

Heimevernsnemnda

Medlemmer: Varamedlem:
Rune Cederløf  Helge Feet (V)
Kjersti Kleven   

 

Hallingtinget

Medlem: Personleg vara:
Heidi Granli (AP) Anne Gerd Jorde (KRF)
Helge Anders Feet (V) Jan Kattenberg (V)
Leif Norhaug (AP) (SV) 
Herbrand Jegleim (SP) Kristin Bakke Haugen (SP)
Roger Toppen (H) Hege Jensvoll (H)