vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal representasjon i andre styre og råd

Gol kyrkjeleg fellesråd

Medlem: Varamedlem:
 Ordførar Heidi Granli (AP)  Formannskapsmedlem Kristin Bakke Haugen (SP)

   

Gol Taxi Gol Drosjesentral BA

Medlem: Varamedlem:
Embrik Karslegard  Helge Carlstrand 

 

Hallingtinget

Medlem: Personleg vara:
Heidi Granli (AP) Camilla Larsen Hoftun (AP)
Herbrand Jegleim (SP) Asle Berg Bråtalien (SP)
Leif Norhaug (AP) Christian Brunborg (AP) 
Kristin Bakke Haugen (SP) Hilde-Kristin Buøen Øynbebråten (SP)
Tom Rune Skr. Blakkestad (H) Hege Jensvoll (H)