vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Reguleringsplan for Hagaskogen bustadområde

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 15.12.2015 som sak K 094/15.

Mindre del i vest av regulerinsplan for Hagaskogen II frå 25.09.1973 skal opphevast. Det vert delegert til rådmann å gjere redigerindsmessige endringar i kart og føresegner.

Kommuns vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidligare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skrifteleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, innan 01.02.2016.

Revidert plankart med tilhøyrande føresegn finn du her.